Ajankohtaista

luonto, Viheralueet

Klaukkalantien ja Jokihaantien huonokuntoisten puiden kaatamisesta tehdään selvitys  

17.10.2022

Kunta on kaatanut Klaukkalantien ja Jokihaantien välillä olevassa puistometsästä huonokuntoisia puita, joiden arvioitiin aiheuttavan turvallisuusriskejä alueella liikkuville ja lähikiinteistöille. Nyt on valitettavasti selvinnyt, että puunkaadon toteuttajalla ei ollut riittävää tietoa suojaviheralueella sijaitsevasta liito-orava-alueesta. Kunta on sopinut ELY-keskuksen kanssa tehtävästä selvityksestä, jossa arvioidaan puunkaatojen vaikutuksia liito-oravien kulkureittiin.

Maisematyölupa huonokuntoisen puuston kaatamiseen huhtikuussa

Tekninen keskus anoi maisematyölupaa puunkaatoihin Klaukkalantien ja Jokihaantien välillä olevaan puistometsään 17.1.2022. Tätä ennen oli kuultu lähiympäristön asukkaita, ja saatu palaute huomioitiin hoitotoimenpiteiden suunnittelussa. Hoitotoimenpiteenä esitettiin vanhojen kuusien ja lehtipuiden poistoa, jotka voivat olla vaaraksi ympäröiville kiinteistöille ja alueella liikkujille. Puut olivat kärsineet vedenpuutteesta kesän 2021 pitkän kuivan kauden seurauksena ja menettäneet kasvuvoimaansa sekä vastustuskykyään tuholaisia vastaan. Lisäksi alueelta oli tarkoitus poistaa myrskyissä revenneitä tai kaatuneita puita.

Päätös maisematyöluvan myöntämisestä tehtiin 23.3.2022, ja päätös sai lainvoimaisuuden 25.4.2022.

Puunkaatotyössä ei ollut riittävää tietoa liito-oravien kulkureitistä

Puunkaadot toteutettiin lokakuussa, ja olemme sen jälkeen saaneet palautteita kuntalaisilta. Palautteiden johdosta maisematyöluvan perusteella tehtyjä toimenpiteitä on käyty vielä uudelleen läpi. Selvityksessä ilmeni, että puiden kaatamisessa ei ollut osattu huomioida lupaehtoja kaikilta osin. Vaaralliset ja huonokuntoiset puut kaadettiin, mutta puunkaadon toteuttajalla ei ollut riittävää tietoa suojaviheralueen läpi kulkevasta liito-orava-reitistä. Tästä kunta on todella pahoillaan. Klaukkalantien varressa olevalla suojaviheralueella (EV/o) on huomioitava asemakaavamääräys puuston säilyttämisestä siten, että alue toimii jatkossakin liito-oravien kulkureittinä.

Olemme sopineet ELY-keskuksen kanssa yhteisestä auditointitilaisuudesta, jossa käydään läpi, ovatko tehdyt puunkaatotoimenpiteet vaikuttaneet alueella olevan liito-oravien kulkureitin toimivuuteen. Jos liito-oravien kulkureitti on mahdollisesti vaarantunut, suunnitellaan korjaavia toimenpiteitä reitin ennallistamiseksi.

Takaisin listaukseen