Ajankohtaista

Kunnanhallitus

Klaukkalan Säästökeskuksen myynti etenee päätöksentekoon

9.6.2023

Nurmijärven kunnan omistaman Kiinteistöosakeyhtiö Klaukkalan Säästökeskuksen myynti on etenemässä kunnanhallituksen käsittelyyn keskiviikkona 14.6.2023. Klaukkalan Säästökeskus on Nurmijärven kunnan 100 % omistama kiinteistöosakeyhtiö Klaukkalan keskustassa, osoitteessa Kuonomäentie 2. Kiinteistössä toimivat tällä hetkellä muun muassa Nordea, Klaukkalan kirjasto sekä R-kioski.

Kunnanvaltuuston helmikuussa 2022 hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaisesti kunta luopuu yhtiön omistuksesta mahdollisimman nopeasti joko myymällä kohteen tai toteuttamalla kiinteistökehityshankkeen.

Kohteen myyntoimenpiteet aloitettiin alkuvuonna 2022. Myyntiprosessi suunniteltiin siten, että kohde myydään nykyisessä kunnossaan ja ostaja toteuttaa kiinteistön vaatimat peruskorjaukset. Kaupan yhteydessä kunta solmii käyttämistään tiloista 10,6 vuoden vuokrasopimuksen ja muut vuokrasopimukset siirtyvät ostajalle sellaisenaan.

Kohteen myynti on toteutettu siten, että kunnan myyntineuvonantaja on kartoittanut ja kontaktoinut potentiaalisia ostajia yhtiölle. Käytyjen neuvotteluiden ja kohdekäyntien jälkeen kohteesta saatiin kaikkiaan kolme indikatiivista tarjousta helmikuussa 2023. Korkeimman tarjouksen tehnyt sai tämän jälkeen kunnalta yksinoikeuden tehdä kohteesta haluamassaan laajuudessa tarkastuksen. Yhtiön osakekanta esitetään myytäväksi parhaimman tarjouksen tehneelle velattomalla arvolla 1 450 000 euroa.

Kaupan yhteydessä kunta tekee kunnan käyttämistä tiloista pitkäaikaisen vuokrasopimuksen. Kiinteistössä sijaitsee tällä hetkellä kunnan toiminnoista Klaukkalan kirjasto, Tello-sali, liikuntatila sekä kotouttamispalvelujen tilat. Säästökeskuksen myynnistä ei seuraa tilojen käyttäjille muutoksia, vaan tilojen käyttö jatkuu nykyisellään ja esimerkiksi Tello-salin tai liikuntatilojen käyttö nykyisessä muodossaan jatkuu. Muut voimassa olevat vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan uudelle omistajalle.

Ostajat Nurmijärveltä

Korkeimman tarjouksen yhtiön osakkeista tekivät Nurmijärveläiset Kyösti Lehtola ja Tomi Koivukoski. Molemmat ovat pitkän linjan rakennusalan osaajia ja kiinteistöomistajia.

Kiinteistö sijaitsee Klaukkalan parhaalla paikalla ja koimme, että tämä kiinteistö ansaitsee omistajikseen tahon, jolle kiinteistöllä on muutakin arvoa, kuin pelkkä kiinteistökehityskohde. Me haluamme olla mukana kehittämässä Klaukkalan keskustaa ja sen palveluita. Tämä on hyvä viesti myös kaikille tilojen ja siellä olevien palveluiden käyttäjille, Tomi Koivukoski kertoo.

Tässä kokonaisuudessa toteutuu monella tapaa oman kuntamme intressit. Kunta pääsee toteuttamaan omat linjauksensa kiinteistön omistamisesta ja samalla kiinteistö saa paikkakuntalaiset omistajat, joilla on kyky ja halu huolehtia kiinteistön elinkaaresta pidemmällä perspektiivillä. Olemme innostuneita tästä mahdollisuudesta ja haluammekin kiittää kuntaa hyvästä yhteistyöstä hankkeen selvitystyön aikana, Kyösti Lehtola jatkaa.

 

Takaisin listaukseen