Ajankohtaista

Kaikki

Klaukkalan palveluverkkotyö tähtää terveisiin ja turvallisiin tiloihin

15.8.2023

Klaukkalassa tullaan toteuttamaan palveluverkkotyö, jossa ratkaistaan osa Klaukkalan koulujen sekä päiväkotien tiloja koskevista haasteista. Klaukkalassa sijaitsevien Urheilupuiston, Klaukkalan ja Syrjälän koulujen sekä Syrjälän päiväkodin kunto antaa perustellun syyn harkita uudisrakentamista peruskorjauksen sijaan.

Klaukkalassa toteutettava palveluverkkotyö liittyy Nurmijärven kunnan kestävän kasvu (NUUKA) -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on sopeuttaa kunnan taloutta 9 miljoonalla eurolla. Osa uudistuksista edellyttää huomattavia satsauksia kunnan peruspalveluihin, mutta toimenpiteillä on pitkällä aikavälillä taloutta tervehdyttävä vaikutus. Selvityksessä on arvioitu, että uusi suurempi koulu, jossa huomioidaan esiopetuksen tilan tarpeet, tulee kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi kuin kolmen koulun peruskorjaus. Uudisrakennuksen etuna on lisäksi varmuus siitä, että saadaan terveet, turvalliset ja opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen suunnitellut, toiminnalliset tilat, jotka parantavat opetuksen laatua.   

Klaukkalan minipalveluverkkotyö

Klaukkalan palveluverkon toteuttamiseen useita vaihtoehtoja  

Klaukkalan palveluverkon toteutumiselle ehdotetaan koulujen osalta kolmea vaihtoehtoa. Eri vaihtoehtoja tarkasteltaessa on huomioitava, että Klaukkalaan on tulossa uusi kunnallinen 10-ryhmäinen päiväkoti, jonka ensisijainen sijoituspaikka on Viirinlaaksossa. Lisäksi Klaukkalaan on tavoitteena saada uusi yksityinen päiväkoti. Klaukkalan palveluverkon vaihtoehdot ovat:    

  1. Iso yhtenäiskoulu, johon siirtyisivät oppilaat Urheilupuiston, Klaukkalan ja Syrjälän kouluista. Osa Syrjälän koulun oppilaista siirtyisi Harjulaan. Isoon yhtenäiskouluun rakennettaisiin tilat myös esiopetukselle.

  2. Yhtenäiskoulu, johon tulisivat oppilaat Klaukkalan ja Urheilupuiston kouluista. Kouluun rakennettaisiin myös tilat esiopetukselle. Osa Syrjälän koulun oppilaista menisi Harjulaan ja osa joko laajennettuun Isoniitun kouluun tai Viirinlaaksoon rakennettavan päiväkodin yhteyteen.

  3. Uusien erillisten koulurakennuksien rakentaminen ylä- ja alakoululle. Urheilupuistoon rakennettaisiin uudet koulutilat, joissa olisivat vuosiluokat 7–9. Myös Klaukkalan koululle tulisivat uudet tilat, joissa olisi vuosiluokat 1–6 sekä esiopetus. Osa Syrjälän koulun oppilaista siirtyisi uuteen kouluun ja osa Harjulaan.   

 Kaikissa ratkaisuissa huomioidaan Vendlaskolanin sijoittuminen Klaukkalan alueella sekä tarvittaessa ruotsinkielisten palveluiden kokonaisuus.  

Palveluverkkotyö tehdään syksyn aikana – osallistamisen kautta tärkeää palautetta  

Palveluverkkotyöhön osallistetaan elokuun aikana useita kohderyhmiä ja osallistamisen avulla saatua palautetta hyödynnetään palveluverkkotyön vaikutusten ennakkoarvioinnissa sekä hankesuunnitelman valmistelussa.  

Elokuun aikana tullaan toteuttamaan kysely suunnitelman kohteena olevien koulujen oppilaille ja huoltajille. Lisäksi elokuussa järjestetään erilaisia kuulemis- ja osallistamistilaisuuksia koulutuspalveluiden ja esiopetuksen henkilökunnalle, esihenkilöille, nuorisovaltuustolle, vanhus- ja vammaisneuvostolle sekä kunnan päättäjille.   

Palveluverkon tarkastelu ja hankesuunnitelma tehdään tämän syksyn aikana ja eri vaihtoehdoista tehdään vaikutusten arviointia päätöksenteon tueksi. Palveluverkon hankesuunnitelma on tarkoitus tuoda eri toteutusvaihtoehdoin valtuuston kyselytunnille joulukuussa ja päätöksentekoelimiin päätettäväksi vuoden 2024 alussa.   

 

Klaukkalan palveluverkkotyön aikataulu

 

Edit. Tarkennettu sanamuotoja 28.8.

Takaisin listaukseen