Ajankohtaista

Asuminen, Kaavoitus, Tontit

Klaukkalan Kyijynpuiston asemakaavan muutos etenee

13.10.2021

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt Klaukkalan Kyijynpuiston asemakaavan muutosluonnoksen kokouksessaan 12.10.2021. Asemakaavan muutos on yksi Klaukkalan keskusta-alueen kaavoitusohjelman mukaisista hankkeista ja täydennysrakentamiskohteista. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt aluetta koskevan kaavanlaatimissopimuksen jo aiemmin tänä vuonna.

Kyijynpuiston asemakaavan muutos tulee luonnoksena nähtäville 28.10.-26.11.2021. Tänä aikana osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä laaditusta kaava-aineistosta. Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy valtuusto. Asemakaavan odotetaan alustavasti saavan lainvoiman loppuvuodesta 2022.

Kyijynpuiston alueelle kaksi kerrostaloa

Alue sijaitsee Klaukkalan keskustassa, Isoseppälän ja Viirintien risteykseen sijoittuvalla toteuttamattomalla puistoalueella. Klaukkalantiehen rajautuva suunnittelualue sijaitsee näkyvällä paikalla, joten kaavamuutoksen vaikutuksia taajakuvaan on tutkittu myös mallintamalla. Se sijaitsee Klaukkalantien liikenteen melualueella ja rakentamisessa tulee huomioida tavanomaista parempi ääneneristävyys.

”Alue sijaitsee näkyvällä paikalla lähestyttäessä Klaukkalan keskustaa etelästä päin. Sen sijainti on myös optimaalinen suhteessa uuteen matkakeskukseen sekä Viirinlaakson alueen kehittyviin palveluihin nähden”, toteaa yleiskaavapäällikkö Anita Pihala.

Hyväksytyssä asemakaavan muutosluonnoksessa alue on osoitettu keskustaluonteiseen kerrostaloasumiseen. Sen mukaan alueelle kaavaillaan kahta noin neljä-viisikerroksista kerrostaloa sekä sen edellyttämiä piha-alueita ja autopaikkoja. Asemakaavan muutoksessa on tutkittu hankkeen vaikutuksia taajamakuvaan, huomioitu tarvittava melunsuojaus sekä hulevesien hallinta. Kaavaluonnos perustuu toteuttajan konsultin laatimaan tontinkäyttösuunnitelmaan, jonka laatimista asemakaavoitus on yhteistyössä ohjannut.

”Näemme alueen kiinnostavana ja hyvin soveltuvana erilaisiin asumismuotoihin keskeisen sijaintinsa ansiosta Klaukkalan keskustassa. Asemakaavamuutoksen vireille saattaminen on vaatinut paljon erilaisia selvityksiä ja haasteitakin olemme matkan varrella kohdanneet. Olemme iloisia, että kaavamuutos on nyt vihdoin saatu vireille ja luonnoksena nähtäville”, sanoo maanhankintapäällikkö Marjo Puolakka YIT Suomi Oy:stä.

Autopaikkojen toteutus tuo haasteita tontin suunnitteluun

Nurmijärven valtuuston edellyttämät melko tiukat vaatimukset autopaikoista asettavat myös haasteita tontin suunnittelulle. Alueelle tulee osoittaa valtuuston hyväksymän uuden autopaikkavaatimuksen mukaan autopaikkoja 1 autopaikka jokaista 70 kerrosneliömetriä kohti, kuitenkin vähintään yksi autopaikka asuntoa kohti. Tiukat vaatimukset perustuvat useisiin havaittuihin ongelmatilanteisiin Klaukkalan alueella, kuten esimerkiksi Ropakkotien alueella.

”Klaukkalan alueella autopaikat asettavat haasteita maankäytön suunnittelulle. Vaikka nyt suunniteltava alue sijaitsee nurmijärveläisittäin aivan erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien äärellä, todellisuudessa kuitenkin Nurmijärvellä jokaisella taloudella on keskimäärin vähintään se yksi auto”, Pihala toteaa.

 

Kyijynpuiston asemakaavan muutoksen havainnekuva. Havainnekuva perustuu Arkkitehtitoimisto Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen vuonna 2021 alueelle laatimaan alustavaan suunnitelmaan.

Kyijynpuiston asemakaavan muutoksen havainnekuva: Yksi ehdotus kaavaluonnoksen mahdollistamasta toteutusratkaisusta. Havainnekuva perustuu Arkkitehtitoimisto Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen vuonna 2021 alueelle laatimaan alustavaan tontinkäyttö-/viitesuunnitelmaan.

Takaisin listaukseen