Ajankohtaista

Joukkoliikenne, Liikenne, Tilakeskus

Klaukkalan kehätien rakentamisen yhteydessä parannetaan liikenneturvallisuutta

8.3.2021

Osana Klaukkalan kehätien (Mt 132) rakentamista parannetaan valtatien 3 liikenneturvallisuutta toteuttamalla liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkalan ja Nurmijärven kirkonkylän välille. Järjestelmään kuuluu muun muassa digitaalisia tiedotusopasteita ja vaihtuvia nopeusrajoitusmerkkejä. Työt valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

”Vaihtuvilla nopeusrajoitusmerkeillä pystytään tasaamaan vilkkaasti liikennöidyn Hämeenlinnanväylän ruuhkahuippuja, kun nopeusrajoituksia voidaan muuttaa keli- ja liikenneolosuhteiden mukaan. Tienvarteen asennettavien sähköisten tiedotusopasteiden avulla saadaan tienkäyttäjille viestittyä mahdollisista liikenteen poikkeustilanteista. Kun liikenteen sujuvuus ja ennakoitavuus paranevat, edistää se myös liikenneturvallisuutta”, kertoo projekti-insinööri Marja Wuori Väylävirastosta.

Hämeenlinnanväylän nykyinen liikenteenhallintajärjestelmä alkaa hieman Kehä III:n eteläpuolelta, ja se ulottuu kaksi kilometriä Klaukkalantien pohjoispuolelle. Noin yhdeksän kilometrin matkalle toteutettava laajennus sisältää:

  • 16 uutta vaihtuvaa nopeusrajoitusmerkkiä valtatielle 3
  • kolme uutta vaihtuvaa tiedotusopastetta ja varoitusmerkkiä valtatielle 3
  • yhden uuden vaihtuvan tiedotusopasteen Klaukkalan kehätielle sekä
  • sään ja liikenteen mittauslaitteita.

 

Kuva. Liikenteenhallintajärjestelmän vaikutusalue kartalla.

”Fintraffic Tie (aiemmin ITM Finland) on mukana järjestelmän toteutuksessa ja testauksissa. Käyttöönoton jälkeen tieliikennekeskuksemme alkaa hallinnoida järjestelmää. Nyt toteutettava kokonaisuus mahdollistaa entistä paremman tilannekuvan saamisen sekä viestinnän autoilijoille häiriötilanteista”, yksikönpäällikkö Jukka Värri toteaa.

Järjestelmä otetaan käyttöön loppuvuonna

Urakkaan kuuluvat maanrakennustyöt aloitettiin loppuvuodesta 2020. Lumisen talven vuoksi työt ovat alkuvuoden olleet tauolla. Töitä päästään jatkamaan, kun sää lämpenee. Liikenteenhallintajärjestelmään liittyvät laitteet asennetaan kesän aikana, ja niitä testataan syksyn ajan. Urakka valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hankkeen kustannukset ovat noin kolme miljoonaa euroa. Järjestelmän rakentamisen rahoittavat Väylävirasto, Fintraffic Tie sekä Nurmijärven kunta. Rakennustyöt toteuttaa Normiopaste Oy.

 

Lisätietoja:

Väylävirasto:
Projekti-insinööri Marja Wuori, puh. 029 534 3834, marja.wuori@vayla.fi

Fintraffic:
Yksikönpäällikkö (infrahankkeet) Jukka Värri, puh. 050 470 4475, jukka.varri@fintraffic.fi

Takaisin listaukseen