Ajankohtaista

Kaavoitus, Lautakunnat, Päätöksenteko, Tontit

Klaukkalan Järvimaan tonttien arvontamenettelystä ja luovutusjärjestyksestä päätös

15.12.2021

Järvimaan asemakaava-alueella oli haettavana 15 omakotitonttia jatkuvalla hakumenettelyllä alkuvuodesta 2019. Tontteja oli mahdollista hakea sekä sähköisellä että paperisella hakemuksella. Tonttien luovutuspäätöksistä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka kumosi osan päätöksistä. Hallinto-oikeuden mukaan sähköisten ja paperihakemusten saapumisaikojen vertailu kysymyksessä olevassa tarkoituksessa ei ole ollut mahdollista.

Elinvoimalautakunta päätti 14.12.2021 yksimielisesti esittelijän esityksestä poiketen, että jokaisen Klaukkalan Järvimaan tontin kohdalla arvotaan ensin, kumpi tontinhakijajoukko (paperinen vai sähköinen) on etusijalla. Tämän jälkeen tonttien hakijoilla on oikeus valita lautakunnan päätöksessä esitetyn luovutusjärjestyksen mukaisesti.

Luovutusjärjestys

Ilman paperisia hakemuksia tonttien luovutusjärjestys olisi selvitettävissä tietojärjestelmän aikamerkinnöistä. Vastaavasti paperisten hakemusten aikajärjestys on keskenään selvä. Vain sähköisiä hakemuksia arvioiden viisi ensimmäistä hakijaa saisivat ensisijaisena hakemansa tontin. Kuudes hakija saisi kolmannen valintansa, koska kaksi edellistä hakijan tonttia oli ehditty jo aikaisemmin hakemaan. Seitsemäs hakija saisi toisen valintansa, kahdeksas neljännen valintansa, yhdeksäs ensisijaisen valintansa ja kymmenes neljännen valintansa. Sijoilla 11 ja 12 tonttihaut ovat päällekkäiset aikaisempien sähköisesti hakeneiden kanssa, joten heillä ei olisi mahdollisuutta saada tonttia. Kolmastoista hakija on luopunut kokonaan hakemistaan tonteista. Sähköisiä hakemuksia kohdistuu yhteensä yhteentoista eri tonttiin, kun hakijoiden kaikki valinnat huomioidaan.

Paperisista hakemuksista neljä ensimmäistä saisi ensisijaisen valintansa ja viides hakija on päällekkäinen edellisen hakijan kanssa, joten hänellä ei olisi mahdollisuutta saada hakemaansa tonttia. Paperisia hakemuksia kohdistuu yhteensä kymmeneen eri tonttiin, kun hakijoiden kaikki valinnat huomioidaan. Kaikkia näitä kymmentä tonttia oli haettua myös sähköisesti.

Sähköisten ja paperisten hakemusten saapumisaika eivät vertailukelpoisia

Hakemuksia tontteihin tuli ensimmäisten tuntien aikana huomattava määrä, jolloin jatkuvasta hakumenettelystä muodostui käytännössä katsoen nopeuskilpailu.

Sähköisiä hakemuksia tuli 13, ja paperisia viisi. Sähköisten hakemusten saapumisaika ja keskinäinen järjestys olivat kiistattomia. Paperiset hakemukset puolestaan kirjattiin vastaanotetuiksi sekunnin välein klo 8 alkaen. Näin toimittuna ei paperisten hakemusten jättöaika ei vastaa todellisuutta, eikä ole vertailukelpoinen sähköisten hakemusten kanssa. Asiasta tehtiin valitus, ja tämän johdosta Helsingin hallinto-oikeus päätti 23.12.2020, että hakijoita ei ole kohdeltu tasapuolisesti ja kumosi tonttien luovutuspäätökset.

Helsingin hallinto-oikeus ei antanut määräystä, miten tontit arvotaan ja luovutetaan. Kunnan hallintosäännön mukaan elinvoimalautakunta ratkaisee luovuttamatta jääneiden tonttien uusi haku- ja luovutusmenettely. Tämä koskee Järvimaan alueen 11 omakotitonttia, sekä lisäksi kolmea tonttia, joiden hakijat peruivat hakemuksensa.

Elinvoimalautakunnan päätös arvontamenettelystä ja luovutusjärjestyksestä

Elinvoimalautakunta päätti eilen, että asia ratkaistaan arpomalla jokaisen tontin kohdalla kumpi tontinhakijajoukko (paperinen vai sähköinen) on etusijalla, jotta molemmat hakukanavat ovat tasavertaisia.

Arvonnan jälkeen saadaan kaksi joukkoa tontteja, joista tonttien hakijoilla on oikeus valita päätöksessä esitetyn luovutusjärjestyksen mukaisesti haluamansa tontin. Hakija voi valita vain niistä tonttivaihtoehdoista, joita oli alun perin hakenut.

Jos hakija ei ota vastaan arvonnan mahdollistamaa tonttia, siirtyy valintamahdollisuus hakukategorian seuraavalle hakijalle. Mikäli hakukanavasta kukaan ei vastaanota arvottua tonttia, siirtyy tontti toiseen hakukanavaan. Mikäli tontteja jää kokonaan valitsematta, laitetaan kyseiset tontit uudelleen avoimeen hakuun kunnan nykyisen jakotavan mukaisesti.

§ 100 Kirkonkylän osayleiskaava

Elinvoimalautakunnan kokouksessa tehtiin esityslistasta poiketen lisäksi päätös koskien Kirkonkylän osayleiskaavaa. Esittelijän esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että kaavaselostusta täydennetään maa- ja metsätalousalueiden ja lupajärjestelmän osalta ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

 

Linkki esityslistaan:

https://nurmijarvi10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021283

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 22.12.2021

Takaisin listaukseen