Ajankohtaista

Päätöksenteko

Kirkonkylän osayleiskaavaehdotus kunnanhallituksen käsiteltäväksi

16.6.2021

Nurmijärven kirkonkylälle laaditaan parhaillaan yleisluonteista maankäytön suunnitelmaa, osayleiskaavaa. Osayleiskaavan keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa Kirkonkylän kehittyminen osoittamalla uusia asuin- ja työpaikka-alueita taajamasta ja sen välittömästä läheisyydestä.

Maankäytön suunnittelun lähtökohtana ovat olleet alueen kulttuuriarvot – niin historiallinen kyläkeskus kuin viljelymaisemat.

Kaavaehdotuksessa uusia asunto- ja työpaikkarakentamisen alueita

Osayleiskaavaehdotus mahdollistaa kirkonkylän keskusta-alueen kehittämisen, uusien omakotitonttien kaavoittamisen ja kunnan työpaikkaomavaraisuuden nostamisen.

Kaavaehdotuksessa on esitetty kolme merkittävää asuntorakentamisen kohdealuetta:

1) Keskustan täydennysrakentaminen

2) Heinojan uudet alueet

3) Härkähaanmäen uudet alueet

Uusina työpaikkarakentamisen alueina kaavaehdotuksessa on esitetty Ilvesvuoren pohjoisosaa ja Härkähaanmäen eteläpuolta.

Osayleiskaavan toteutuminen edellyttää asemakaavojen laatimista rakentamiseen osoitetuille alueille.

Kunnanhallitus päättää kaavaehdotuksen asettamista nähtäville

Elinvoimalautakunta päätti 15.6.2021 esittää kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen asettamista nähtäville. Kunnanhallitus käsittelee kaavaa elokuussa.

Kunnanhallituksen asettaessa kaavan nähtäville, on kuntalaisilla mahdollisuus antaa siitä mielipiteensä. Kaavaehdotuksesta pyydetään myös lausunnot muun muassa keskeisiltä viranomaistahoilta.

Lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta kaavaehdotusta tarkennetaan, jonka jälkeen osayleiskaavan hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto.

Tavoitteena on saada osayleiskaava kunnanvaltuustoon hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2022.

 

 

Takaisin listaukseen