Ajankohtaista

Aluehallintovirasto AVI, Asuminen, Jätehuolto, Kiertokapula, Siistiksi

Kiertokapula: Nurmijärven seka- ja biojätteiden kuljetukset kilpailutettu – jätteenkuljetukset L&T Ympäristöpalvelut Oy:lle

11.5.2022

Kiertokapula Oy tiedottaa 11.5.2022:

Kiertokapula kilpailuttaa kaikki toimialueensa jätekuljetuksia koskevat hankinnat. Kilpailutukset käynnistetään julkisilla markkinavuoropuhelutilaisuuksilla, joissa mahdollistetaan kaikille yrityksille tasapuoliset mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin. Se tarkoittaa mm. urakoiden jakamista mahdollisimman sopivankokoisiin alueisiin. Nurmijärveä koskeva markkinavuoropuhelu järjestettiin marraskuussa 2021.

Kiertokapula pyysi 15.2.2022 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia Nurmijärven kunnan seka-/kuivajätteen ja biojätteen keräyksestä ja kuljetuksesta. Tarjouksia saatiin kuudelta eri yritykseltä. L&T Ympäristöpalvelut Oy (Lassila & Tikanoja Oyj:n tytäryhtiö) saavutti tarjouskilpailussa menestystä kaikilla Nurmijärven seitsemällä urakka-alueella.

L&T on nurmijärveläisille ennalta tuttu toimija, sillä se hoitaa parhaillaan biojätteen kuntaurakkaa sekä merkittävää osaa alueen sekajätetyhjennyksistä.  

Seuraavaksi Kiertokapula ja L&T käyvät urakkaneuvottelut kesäkuun 2022 alussa. Jätteiden keräys aloitetaan maaliskuussa 2023.  

Nurmijärven kunta liittyi Kiertokapulaan vuonna 2019. Tuolloin Kiertokapulan hoidettavaksi siirtyi Nurmijärvellä sijaitseva Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalue. Elokuussa 2021 Nurmijärven kunnanhallitus päätti siirtää myös kunnan alueen jätteenkuljetusten toteuttamisvastuun ja kilpailuttamistehtävän Kiertokapulalle.  

Jätehuoltoon liittyvät tiedot löytyvät Kiertokapulan verkkosivuilta.

Takaisin listaukseen