Ajankohtaista

Keusote, Sosiaali ja terveys

Keusote: Asukkaat mukana sote-palvelujen kehittämisessä – tule sinäkin mukaan!

20.4.2021

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osallisuusohjelmaa valmisteltaessa kysyttiin alueen asukkailta, miten asiakasosallisuus toteutuu Keusotessa. Kyselyn vastauksista tuli ilmi, että asukkaat kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä haasteelliseksi.

Keusotessa luotiin 2020 vuoden alussa asukaskehittäjien henkilörekisteri, johon sote-palvelujen kehittämisestä kiinnostuneet alueen asukkaat voivat ilmoittautua. Asukaskehittäjien henkilörekisterissä olevat asukkaat voivat osallistua kehittämiseen eri tavoin, esimerkiksi vastaamalla sähköisiin kyselyihin tai osallistumalla työpajoihin ja muihin kehittämistilaisuuksiin.

Asukaskehittäjätoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja sen tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia olla mukana asukaslähtöisten sote-palvelujen kehittämisessä.

Asukaskehittäjätoiminta lähtenyt mukavasti käyntiin

Asukaskehittäjätoiminta on kiinnostanut alueen asukkaita ja tällä hetkellä rekisteriin on ilmoittautunut noin 230 sote-palvelujen kehittämisestä kiinnostunutta. Asukaskehittäjiä on ollut mukana muun muassa kotisairaalahoidon, sähköisen asioinnin ja neuvontapalvelun, apuvälinepalvelun ja asiakasohjauksen kehittämisessä sekä kuntayhtymän verkkosivu-uudistuksessa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvien asiakasprosessien kuvaamisessa. Asukaskehittäjille on välitetty myös sähköisiä kyselyjä Keusoten verkkosivuilta.

Asukaskehittäjät näkevät toiminnassa hyvänä muun muassa sen, että se mahdollistaa asukkaan kuulluksi tulemisen ja lisää asukkaiden kanavia saada äänensä kuuluviin. Asukaskehittäjät toivovatkin lisää konkreettisia kehittämisaiheita, ja ihan pienistäkin asioista voisi kysyä heidän mielipidettään.

Asukaskehittäjiä mukaan ottaneet Keusoten eri yksiköt ovat olleet erittäin tyytyväisiä aktiivisiin asukaskehittäjiin. On saatu kuntalaisen näkökulma aidosti esille ja asukkaiden antama palaute on vaikuttanut kehittämistyöhön merkittävästi. Asukaskehittäjät ovat meille Keusotessa erittäin tärkeä voimavara palvelujen jatkuvassa parantamisessa.

Asukaskehittäjätoiminnasta raportoidaan alueellisessa hyvinvointikertomuksessa osana osallisuusohjelmaa.

Lue lisää asukaskehittäjätoiminnasta: https://www.keski-uudenmaansote.fi/osallistu-ja-vaikuta/miten-osallistun-ja-vaikutan/asukaskehittajat/

Takaisin listaukseen