Ajankohtaista

Asuminen, Ilmastotyö, Siistiksi, Tapahtumat, Viheralueet

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus: KUUMA vieras -hanke pureutuu haitallisiin vieraslajeihin

4.5.2023

Haitalliset vieraslajit, kuten jättipalsami, komealupiini, jättiputki ja espanjansiruetana aiheuttavat kasvavan ympäristöongelman. Muun muassa näiden vieraslajien kimppuun käydään KUUMA vieras -hankkeessa Keski-Uudenmaan alueella. Hanke järjestää kaikille avoimen vieraslajitapahtuman 1.6.2023 klo 16–19 Järvenpää-talolla. Hankkeessa myös mahdollistetaan nuorille ja opiskelijoille harjoittelua ja kesätyötä vieraslajityön parissa.

Huoli vieraslajien aiheuttamista haitoista lisääntyy

Vieraslajit ovat tietyn alueen alkuperäiseen luontoon kuulumattomia lajeja, jotka ovat levinneet kyseiselle alueelle ihmisen toiminnan seurauksena joko tahallisesti tai tahattomasti. Haitallisella vieraslajilla tarkoitetaan lajia, jonka on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta. Yleisimpiä ja tunnetuimpia haitallisia vieraslajeja Suomessa ja Keski-Uudellamaalla ovat luontoon levinneet komealupiini, jättipalsami, jättiputki ja espanjansiruetana.

Luontoon levitessään haitalliset vieraslajit voivat kilpailla alkuperäisen lajiston kanssa samoista elinympäristöistä ja jopa syrjäyttää alkuperäisen lajiston. Vieraslajit voivat myös risteytyä alkuperäisen lajiston kanssa ja levittää tauteja. Osa vieraslajeista, kuten metsiin leviävät tuholaiset, voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia haittoja. Vieraslajit saattavat haitata myös alueiden virkistyskäyttöä, kuten rannikkoalueilla hiekkarantoja vallannut kurtturuusu tai asukkaiden hyvin epämiellyttäväksi kokema espanjansiruetana, joka voi levitä esimerkiksi puistoihin ja pihoille laajoina populaatioina.

”Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa ja sen sopijakunnissa tehdään jo vieraslajityötä monin tavoin, mutta työn tehostamiselle ja yhteistyön kehittämiselle on todettu selkeä tarve. Myös asukkaiden vieraslajeihin liittyvät yhteydenotot ovat koko ajan lisääntyneet”, kertoo hankkeen koordinaattori Annina Vuorsalo Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta.

Tukea ja toimintamalleja yhteisestä hankkeesta

Tämän vuoden alusta käynnistyneen Keski-Uudenmaan vieraslajihankkeen 2023–2024 (KUUMA vieras) tavoitteena on lisätä hankealueen kuntien työntekijöiden, asukkaiden ja opiskelijoiden osaamista ja tietoisuutta vieraslajeista ja innostaa ihmisiä oman lähiympäristön suojeluun.

Hankkeessa tehostetaan alueella jo tehtävää vieraslajityötä ja pyritään yhteistyöllä tehokkaampaan ja oikein kohdistettuun vieraslajien torjuntaan. KUUMA vieras -hankkeessa mahdollistetaan nuorille ja opiskelijoille harjoittelua ja kesätyötä vieraslajityön parissa. Parhaillaan hankkeen parissa työskentelee kaksi harjoittelijaa.

Tapahtumia, talkoita ja tiedotteita

Torstaina 1.6.2023 klo 16–19 järjestetään kaikille avoin KUUMA vieras -asukastapahtuma Järvenpää-talolla. Tiedossa on ajankohtaista asiaa vieraslajeista, esimerkkejä onnistuneesta talkootyöstä ja mahdollisuus tutustua messutunnelmissa vieraslajeihin oman kiinnostuksen mukaan. Tapahtumassa on myös pientä kivaa puuhaa perheen pienimmille aiheeseen liittyen. Tarkempi ohjelma julkaistaan pian hankkeen kotisivuilla.

Tulevalle keväälle ja kesälle on tiedossa monenlaista muutakin KUUMA vieras -tapahtumaa, kuten talkootapahtumia kuntalaisille ja koululaistapahtumia sekä alakouluikäisille että lukiolaisille. Tavoitteena on myös osallistua kansalliseen Soolotalkoot-tapahtumaan, jossa kuntalaiset voivat omatoimisesti torjua vieraslajeja kuntien tähän tarjoamissa paikoissa.

”Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen henkilökunta kantaa myös kortensa kekoon pitämällä oman talkoopäivän kesäkuun alussa. Omalla esimerkillä haluamme kannustaa muutakin sopijakuntien henkilöstöä talkoilemaan oman lähiympäristön puolesta”, toteaa Annina Vuorsalo.

Tapahtumien lisäksi vieraslajeihin liittyvää viestintää tehostetaan mm. maastoon vietävillä infotauluilla, taloyhtiöille kohdennetulla tiedottamisella ja hyödyntämällä monipuolisesti hankekumppaneiden viestintäkanavia.

Tulevia tapahtumia päivitetään hankkeen kotisivulle.

Takaisin listaukseen