Ajankohtaista

Päätöksenteko, Valtuusto

Keski-Uudenmaan kuusi kuntaa rakentamaan yhteistä työllisyysaluetta

22.6.2023

Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan valtuustot ovat hyväksyneet aiesopimuksen, joka tähtää kuntien yhteiseen työllisyysalueeseen vuoden 2025 alusta alkaen.

Sopimuksen taustalla on julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyminen työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. TE-palvelut siirretään kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille, joiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Kunnille siirtyvät myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. Siirtyviä tehtäviä valtiolla hoitava henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella kuntiin tai kuntayhtymiin.

Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä, koska nykyinen palvelurakenne ei palvele työllisyyden kehittymistä. Uudistuksen muita tavoitteita ovat kokonaiskustannuksista säästäminen, valtion ja kuntien päällekkäisten tehtävien purkaminen, työllisyyden kasvattaminen sekä alueiden elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Valtiovarainministeriö (VM) ja Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ovat arvioineet uudistuksen pitkän aikavälin työllisyysvaikutuksiksi 7000–10000 työllistä.

Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula ovat kuluvan kevään aikana edistäneet yhteistä työllisyysaluevalmistelua. Lain mukaan työllisyysalueen kuntien tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle sopimus yhteisestä toimielimestä viimeistään 31.10.2023. Keski-Uudenmaan kunnat ovat päättäneet solmia aiesopimuksen, jolla sovitaan yhteisen järjestämissopimuksen ja palvelusuunnitelman valmistelusta.

Alueen kuntajohtajat toteavat, että tahtotila yhteiseen, mahdollisimman laajaan työllisyysalueeseen Keski-Uudellamaalla on vahva. Työvoiman määrä kuuden kunnan alueella on yhteensä noin 102 000 henkilöä, mikä antaa hyvän pohjan työllisyysalueen toiminnalle. Koko Uusimaa on kuitenkin käytännössä yhtä työssäkäyntialuetta, joten sopimukset ja yhteistyö maakunnan eri työllisyysalueiden välillä on rakennettava toimiviksi.

Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan työllisyysalue on tarkoitus muodostaa vastuukuntamallilla. Aiesopimuksen mukaan vastuukuntana toimii Järvenpää. Nyt aiesopimuksen hyväksymisen jälkeen alkaa käytännön työ sopimusten ja palvelusuunnitelman parissa. Varsinainen sopimus tulevasta työllisyysalueesta tulee kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi viimeistään lokakuussa 2023.

Takaisin listaukseen