Ajankohtaista

Asuminen, Katujen kunnossapito, Liikuntapaikat, Siistiksi, Viheralueet

Kerro mielipiteesi yhdyskuntateknisistä palveluista – kysely avoinna 9.6. asti

4.5.2023

Kunta haluaa kuulla asukkaiden mielipiteitä Nurmijärven kunnan yhdyskuntateknisistä palveluista. Kysely on auki 9.6. asti. Mielipiteensä voi kertoa muun muassa katujen ja teiden kunnosta ja kunnossapidosta sekä niiden talvihuollosta, liikuntapaikkojen ja puistojen hoidosta ja katuvalaistuksesta. Tulokset valmistuvat syksyllä, ja niitä hyödynnetään palvelujen sekä toimintojen arvioinnissa ja kehittämisessä.

Verkkokysely avoinna – paperinen kysely osalle kuntalaisista

Vaikuta arjen palveluihin, ja kerro mielipiteesi! Verkkokysely on avoinna 9.6.2023 saakka.

Tästä linkistä pääset vastaamaan kyselyyn (siirryt Webropol-verkkosivulle)

Verkkokyselyn lisäksi lähetetään paperinen kysely postitse noin 1 800 henkilön satunnaisotannalla toukokuussa.

Kyselyllä pitkät perinteet

Tietoa yhdyskuntateknisistä palveluista on alettu keräämään jo vuodesta 1996 alkaen ja kuntia on ollut mukana kaikkiaan yli 60. Tutustu viime vuoden kyselytutkimuksen tuloksiin.

Yhdyskuntatekniset palvelut 2022-tutkimusraportti (pdf-tiedosto)

Nurmijärven kunnan kysely on osa valtakunnallista kyselyä, joka tehdään samanaikaisesti 22 kaupungissa ja kunnassa. Tutkimuksen toteuttaa Nurmijärven kunnan toimeksiannosta FCG. Tutkimuksen tulokset valmistuvat syksyllä.

 

Takaisin listaukseen