Ajankohtaista

Katu- ja tiesuunnitelmat, Katujen kunnossapito, Liikenne, Rakentaminen

Keliolosuhteet haastavat Lepsämäntien kunnossapitoa

15.3.2023

Lepsämäntien kunnossapito on ollut urakoitsijalle haasteellista, koska tietä ei pystytty päällystämään ennen talvea ja pinta jäi murskeelle. Vesisateiden myötä tien kunto on nyt huonontunut. Tien huono kunto on kunnan tiedossa ja siitä käydään jatkuvasti aktiivista keskustelua urakoitsijan kanssa. Tielle tehdään kunnossapitotoimenpiteitä, kuten tien höyläystä jälleen tänään. Tie pyritään pitämään siinä kunnossa, että tietä pääsee ajamaan turvallisesti nopeusrajoituksen sallimaa nopeutta.

Sääolosuhteet haastavia tällä hetkellä – tie päällystetään keväällä

”Lepsämäntien purkutöiden yhteydessä on todettu paljon ennakoitua paksumpia asfalttikerroksia ja on paljastunut betonirakenteita, joista ei ole ollut tietoa. Näistä johtuvien suunnitelmamuutosten, lisääntyneiden työmäärien sekä joulukuun erityisten talviolosuhteiden vuoksi murskeosuutta ei päästy asfaltoimaan ennen talven tuloa. Tie päällystetään keväällä heti, kun routa on sulanut tien rakenteista ja kun sääolosuhteet sen sallivat”, kertoo työmaan vastaava työnjohtaja Pekka Haapala Ralf Ajalin Oy:sta.

”Viime aikojen vesisateet sekä nollan molemmin puolin sahaava lämpötila on haastavaa mursketien kunnossapidolle. Kun tien pinta tasataan, niin ajonopeudet nousevat, mikä kuluttaa ja rikkoo tien pintaa entistä nopeammin. Toivomme, että työmaa-alueella noudatetaan asetettua nopeusrajoitusta, niin tien pinta pysyy paremmassa kunnossa”, lisää Haapala.

Vastuu tien hoidosta ja kunnossapidosta on pääurakoitsija Ralf Ajalin Oy:llä. Nurmijärven kunta on urakassa tilaajana ja valvojana. Tien kuntoa tarkkaillaan päivittäin kunnan ja urakoitsijan toimesta ja kunnossapitotoimia pyritään ennakoimaan kelien mukaan.

Kunta ja urakoitsija pahoittelevat tilannetta, ja toivovat autoilijoilta kärsivällisyyttä.

Takaisin listaukseen