Ajankohtaista

Liikenne

Kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisen asukaskyselyyn saatiin yli 600 vastausta

31.3.2023

Asukaskyselyllä kartoitettiin asukkaiden liikkumistottumuksia, tyytyväisyyttä kävelyn ja pyöräilyn nykyisiin olosuhteisiin sekä mahdollisia parannustarpeita kävely- ja pyörätieverkkoon. Kysely oli auki 15.2.–8.3.2023 välisen ajan. Kiitos kaikille vastanneille!

Kyselyyn tuli eniten vastauksia alle 18-vuotiaiden ikäryhmästä, 35%. Toiseksi eniten vastaajia oli 35-49 ja 50-64-vuotiaiden ikäryhmistä, molemmista 22 %.

Kyselyyn vastanneet käyttävät polkupyörää eniten vapaa-ajan liikkumiseen. Kyselyyn vastanneista alle 18-vuotiaista yli puolet käyttää pyörää myös koulumatkoihin keväisin ja syksyisin. Talvikaudella pyörän käyttö kaikilla matkoilla vähenee merkittävästi kaiken ikäisten vastaajien keskuudessa.

Vastauksissa nousi esille, että Nurmijärven pyöräily-ympäristön miellyttävyyteen ollaan tyytyväisiä, mutta pyöräteiden määrään, turvallisuuteen ja reittien kuntoon tulisi panostaa. Kyselyyn vastanneista asukkaista lähes 60 % on sitä mieltä, että Nurmijärvellä tulisi panostaa pyöräliikenteen kehittämiseen merkittävästi nykyistä enemmän.

Kävellen kuljettaessa reittien määrään ja kuntoon ollaan sen sijaan tyytyväisiä. Vastaukset vaihtelevat asuinpaikan mukaan, ja noin 35 % vastaajista kokee, että kävelyteiden puuttuminen tai liian kapea piennar estävät kokonaan kävellen liikkumisen arjen matkoilla. Kehittämisen osalta tärkeäksi nähdään reittien talvikunnossapito, turvallisuus, käveltävien ulkoilureittien riittävä määrä hiihtokaudella sekä istumapaikat ja penkit reittien varrella.

Vastausten yhteenvetoon pääset tutustumaan tarkemmin oheisesta liitteestä.

Kävely ja pyöräliikenteen kehittämisohjelman kyselyn tulokset (pdf-tiedosto, 10 Mt) >>

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Nurmijärven kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laadinnassa, joka valmistuu loppuvuodesta 2023.

Nurmijärven kunta toteuttaa hankkeen yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa.

 

Takaisin listaukseen