Ajankohtaista

Kaikki

Katusuunnitelmia Metsolankaareen, Lepsämäntielle ja Heinojan alueelle

12.8.2021

Kunnassa on nähtävillä 11.-25.8.2021 välisenä aikana kaksi katusuunnitelman muutosehdotusta ja yksi katusuunnitelmaehdotus. Katusuunnitelman muutosehdotukset ovat Rajamäen Kylänpään Metsolankaarella ja Lepsämäntiellä Vanha-Klaukan asemakaava-alueella. Katu- ja puistosuunnitelmaehdotus koskee Kirkonkylän Heinoja I asemakaava-aluetta kokonaisuudessaan.

Rajamäen Kylänpään Metsolankaari

Rajamäen Kylänpään asemakaava-alueeseen liittyvässä Metsolankaaren katusuunnitelman muutosehdotuksessa esitetään, että Metsolankaarelle toteutettaisiin korotettu suojatie Metsolankaaren päiväkodin läheisyyteen.

Jos katusuunnitelman muutosehdotus saa lainvoiman, saadaan korotettu suojatie toteutettua mahdollisesti jo vuoden 2022 päällystys- ja kiveyskohteita toteutettaessa.

Karttakuva Rajamäen Kylänpään Metsolankaaren katusuunnitelmaehdotuksesta.

Vanha-Klaukan Lepsämäntien katusuunnitelman muutos

Klaukkalan Vanha-Klaukan asemakaava-alueeseen liittyvässä Lepsämäntien katusuunnitelman muutosehdotuksessa esitetään, että Lepsämäntielle toteutettaisiin korotettu suojatie painonappiliikennevaloin varustettuna tulevan Urheilupuiston koulun läheisyyteen. Lisäksi esitetään, että Lepsämäntielle toteutettaisiin jalankulku- ja pyörätie Lepsämäntien eteläreunaan, välille Vanha-Klaukantien itäinen liittymä – jäähallin liittymä.

Painonappiliikennevalot ja korotettu suojatie mahdollistavat Lepsämäntien turvallisen ylittämisen ja muita liikennevaloja ei tarvitse Lepsämäntien-Vanha-Klaukantien liittymiin toteuttaa lähivuosina.

Jos katusuunnitelman muutosehdotus saa lainvoiman, saadaan korotettu suojatie painonappiliikennevaloineen sekä jalankulku- ja pyörätie toteutettua mahdollisesti jo vuonna 2022 Lepsämäntien laajemmassa urakassa.

Karttakuva Vanha-Klaukan asemakaava-alueesta ja Lepsämäntien katusuunnitelmasta.

Kirkonkylän Heinoja I asemakaava-alue

Kirkonkylän Heinojan alueen katu- ja puistosuunnitelmaehdotus pitää sisällään koko Heinoja I asemakaava-alueen. Suunnitelmassa esitetään lisäksi Raalantien-Laidunkaaren-Heinojantien liittymään kiertoliittymää ja jalankulku- ja pyörätieyhteyksiä Laidunkaaren suuntaan sekä linja-autopysäkkejä katoksineen ja pyörätelineineen.

Jos katusuunnitelmaehdotus saadaan lainvoimaiseksi, alkaa Heinoja I asemakaava-alueen rakentaminen arviolta mahdollisesti vuodenvaihteessa 2021–22.

Karttakuva kirkonkylän Heinojan alue.

Takaisin listaukseen