Ajankohtaista

Asuminen, Katujen kunnossapito, Liikenne

Katujen talvikunnossapito – lumenaurausta ja liukkauden torjuntaa

24.1.2022

Katujen kunnossapidosta säädetään laissa, joka koskee muun muassa asemakaava-alueen katuja. Lain tavoitteena on ensinnäkin parantaa jalankulkijoiden olosuhteita, mutta myös selkeyttää kunnan ja tontinomistajan tehtävänjakoa. Erilaiset talvet, lumimäärät ja sään nopeat vaihtelut aiheuttavat haasteita niin katujen kunnossapidosta vastaavalle kunnalle, kiinteistöjen omistajille kuin jalankulkijoille.

Kadut hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaan

Kunta ja sen sopimusurakoitsijat huolehtivat ajoratojen ja katujen talvikunnossapidosta, kuten lumenaurauksesta. Kadut hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Lumen määrällä, mutta myös lumisateen kestolla on vaikutusta, miten nopeasti päästään hoitamaan asuntokatuja.

”Jos lumisade kestää pitkään, on mahdollista, että kaikille asuntokaduille päästään kunnolla vasta päiviä lumisateen loppumisen jälkeen. Tämä johtuu osittain siitä, että aurauskalusto voi joutua palaamaan takaisin pääkaduille, vaikka kaikkia asuntokatuja ei olekaan ehditty aurata”, toteaa katupäällikkö Markku Koskinen.

Lisäksi kunta huolehtii pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden lumenaurauksesta ja liukkaudentorjunnasta. Pääasiallinen keino torjua liukkautta jalankulku- ja pyöräteillä on hiekoitus, jolla pyritään estämään syntynyttä tai oletettavasti syntyvää liukkautta.

”Liukkaudentorjunta on ollut viime viikkoina haastavaa, kun sää vaihtelee nopeasti. Välillä hiekoitusmurske painuu nopeasti jään sisälle, jolloin siitä ei ole oikein hyötyä. Jalkakäytäville voi muodostua myös ns. teräsjäätä, jolloin hiekoitusmurske ei oikein meinaa pysyä jään pinnalla.”, kertoo Koskinen.

Kiinteistön omistajien vastuulla tonttiliittymät

Kiinteistöjen omistajat ja asunto-osakeyhtiöt puolestaan vastaavat tontille johtavan kulkutien talvikunnossapidosta, niin lumen poistosta kuin liukkaudentorjunnasta. Varsinkin tiiviillä asuinalueilla auratessa syntyy tonttiliittymiin pakosti aurausvalleja, joiden poistaminen kuuluu lain mukaan tontinomistajalle. On myös muistettava, että kiinteistöjen lumia ei saa tuoda katualueelle eikä puistoalueille.

Jalankulkija– keskity liikkumiseen ja varaa riittävästi aikaa

Myös jalankulku- ja pyöräteillä kulkevien on hyvä ottaa huomioon sääolosuhteet ja teiden mahdollinen liukkaus. Tammikuun loppuun asti kestävä Pysy Pystyssä-kampanja antaa vinkkejä kaduilla ja teillä liikkujille sekä muistuttaa, että liukastumisia voi vähentää omilla toimilla ja valinnoilla. Liukkailla keleillä kulkiessa on tärkeää keskittyä liikkumiseen, varata riittävästi aikaa matkantekoon ja huolehtia vireystilasta.

Pitopohjajalkineet, nastakengät tai kenkiin kiinnitettävät liukuesteet vähentävät tapaturmia liukkailla keleillä. Pysytään pystyssä!

Takaisin listaukseen