Ajankohtaista

Päätöksenteko

Kannanotto: kunnanjohtaja ja muu kuntajohto nauttivat valtuustoryhmien luottamusta

24.3.2022

Nurmijärvellä kunnioitetaan kunnanvaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden oikeutta esittää mielipiteitä ja antaa avointa palautetta tarpeellisiksi katsomissaan asioissa.

Valtuutettu Matti Putkosen kunnanvaltuuston kokouksessa 23.3.2022 kunnanjohtajaa kohtaan ilmaiseman kritiikin ja epäluottamuksen osoituksen johdosta allekirjoittaneet valtuustoryhmien puheenjohtajat haluavat tuoda julki seuraavaa.

Valtuustoryhmissämme ei ole keskusteltu tai käsitelty kunnanjohtajaan kohdistuvaa epäluottamusta. Valtuustoryhmien yhteistyö kunnanjohtajan kanssa on toimivaa. Kunnanjohtaja ja muu kuntajohto nauttivat valtuustoryhmiemme luottamusta.

Edellä mainittuun yhtyvät myös kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat.

Arto Hägg, KOK

Taneli Kalliokoski, KESK

Sirkka Rousu, SDP

Sami Virtanen, Vihreät

Ina Kuula, KD

Hannu Toikkanen, VAS

Kallepekka Toivonen, kunnanvaltuuston pj.

Petri Vaulamo, kunnanhallituksen pj

 


Perussuomalaisten valtuustoryhmän kannanotto 24.3.2022

Nurmijärven Perussuomalaisten valtuustoryhmässä on tyytymättömyyttä kunnanjohtajan ja johtavien viranhaltijoiden toimintatapoihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Perussuomalaisten valtuustoryhmä vaatisi kunnanjohtajan eroamista. Toivomme kuitenkin, että viranhaltijat arvioivat toimintaansa valtuustossa kuultujen puheiden perusteella.

 

Perussuomalaisissa on vapaus ilmaista omat mielipiteensä ja tuoda ne julki. Viranhaltijoidenkin vaihtamista on voitava ehdottaa, mikäli luottamushenkilö niin katsoo aiheelliseksi. Tämä on lähidemokratian perusta.

 

Nurmijärven Perussuomalaisten valtuustoryhmä


Muokattu 25.3.2022 klo 10.00: Lisätty Perussuomalaisten valtuustoryhmän kannanotto

Takaisin listaukseen