Ajankohtaista

Ilmastotyö, Joukkoliikenne, Jätehuolto, Liikenne, Yritykset

Kaasutankkausasema Nurmijärvelle?

27.8.2021

Nurmijärven kunta ja Nurmijärven Sähkö alkoivat toukokuussa selvittää, onko Nurmijärvelle edellytyksiä ja mahdollisuuksia rakentaa kaasun tankkausasema. Tavoitteena on vähentää alueen liikenteen hiilidioksidipäästöjä tarjoamalla bio- ja maakaasua, korvaten sillä öljypohjaisia polttoaineita. Biokaasua olisi mahdollista tuottaa esimerkiksi läheisillä maatiloilla. Tankkausasemaa voisivat käyttää niin yksityiset autoilijat kuin ammattiliikenne, kuten kuljetus- ja jakeluyritykset sekä julkinen liikenne.

Hanke alkanut selvitystyöllä

Selvityshanke sai Ympäristöministeriön 21 000 euron avustuksen ”Kuntien ilmastohankkeet” -avustushaussa keväällä 2021. Hanke alkoi toukokuussa, ja alkajaisiksi selvitystyössä konsulttina toimiva Wega Group Oy aloitti kyselyn, jolla kartoitetaan, onko bio- ja maakaasulle potentiaalista  kysyntää alueella ja vastaako se tarvittavien investointien vaatimuksiin. Kyselyssä haastatellaan alueen teollisuusyrityksiä ja niiden käyttämiä kuljetusyrityksiä sekä muita Nurmijärven ohi ajavia kuljetusyrityksiä.

Selvityshankkeessa on tehty laskelmia, millaisia CO2-päästövähennyksiä saavutettaisiin Nurmijärven alueen liikenteessä. Laskelmissa on huomioitu myös muiden vaihtoehtojen osuus ja tulevaisuuden näkymät. Selkeästi on nähtävissä, että henkilöautoliikenne on siirtymässä kohti sähköä, mutta raskaassa liikenteessä kaasu näyttäytyy todennäköisempänä vaihtoehtona mm. sähkörekkojen pienempien hyötykuormien, suurten akkujen hitaan latauksen ja kaluston kalleuden takia.

Lisäksi selvitetään, kuinka paljon ajoneuvoja olisi mahdollista muuntaa kaasukäyttöisiksi seuraavan viiden vuoden aikana sekä kohderyhmien halukkuus käyttää uusiutuvaa biokaasua. Hankkeessa kartoitetaan myös biokaasun tuotannon mahdollisuuksia alueella.

Biokaasun tarjontamahdollisuuksia kartoitetaan keskustelemalla tämänhetkisten lähialueen tuottajien sekä myös potentiaalisten tuottajien kanssa. Alueelta ja sen läheisyydestä löytyy eläintiloja, joista on mahdollista saada lantabiomassaa.

Hanke pyrkii samalla lisäämään kohderyhmien tietoisuutta siitä, millaisia etuja on kaasun käyttöönotolla olisi saavutettavissa. ja miten paljon kaasun käyttöön siirtyminen vähentäisi päästöjä. Selvityshanke päättyy 31.10.2021.

Selvityshankkeen tulosten perusteella kohti toteutusta

Jos selvityshankkeessa saadut tulokset ovat positiivisia ja hanke on taloudellisesti kannattava, niin aletaan suunnittelemaan tarpeita vastaavan kaasutankkausaseman investointiprojektin toteutusta. Kunnan asiantuntijat ovat mukana kartoittamassa kaasutankkausasemalle mahdollisimman optimaalisen paikan Nurmijärveltä.

Nurmijärven Sähkö koordinoi hanketta, arvioi kokonaisuuden kannattavuutta ja investoinnin edellytyksiä sekä tuo oman panoksensa tekniseen suunnitteluun. Nurmijärven Sähkö on jo saanut investointitukea kaasutankkausaseman rakentamiseksi Energiaviraston kevään 2021 infratukihaussa.

Kaasutankkausasema.

Havainnekuva: Wega Group Oy

Takaisin listaukseen