Ajankohtaista

Ilmastotyö, Jätehuolto, Siistiksi

Jätehuoltomääräykset – mitä voimassa ja mitä tulossa? 

4.2.2021

Kuntalaisia puhuttivat viime vuoden lokakuussa tehdyssä kyselyssä uudet jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettavia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Jätehuoltomääräyksiä annetaan esimerkiksi jätteiden lajittelusta, keräämisestä ja hyödyntämisestä. Merkittävimmät muutokset uusissa jätehuoltomääräyksissä koskevat jäteastian tyhjennysväliä, jätteiden erilliskeräystä ja jätehuollon perusmaksua.

Jätehuoltomääräykset

Nurmijärvellä ovat voimassa jätelautakunta Kolmenkierron alueen yhteiset jätehuoltomääräykset, joista osa on jo käytössä ja osa otetaan käyttöön myöhemmin. Ennen näitä nykyisiä jätehuoltomääräyksiä noudatettiin Nurmijärven kunnan omia, vuonna 2007 käyttöön otettuja määräyksiä.

”Tuosta ajasta on moni asia muuttunut, Nurmijärvi on nyt Kiertokapulan osakas ja jätelakikin on uudistunut”, sanoo kunnan alueisännöitsijä Aino Angervuori.

Jäteastiat ja niiden tyhjennys

Sekajäteastian, johon laitetaan myös biojäte, oletustyhjennysväli on kaksi viikkoa, mutta kiinteistö voi sopia astian tyhjennyksestä myös neljän viikon välein.

Jos kiinteistössä syntyvä biojäte kompostoidaan tai kerätään erikseen ja hyötyjätteet lajitellaan, on mahdollista tyhjentää kuivajäteastia kahdeksan viikon välein. Jos jätettä kertyy erittäin vähän, on kuivajäteastian tyhjentäminen mahdollista jopa 12 viikon välein.

Jätteenkuljetuksesta ja jäteastian tyhjennysvälistä kiinteistön haltija sopii valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Tästä poikkeuksena 12 viikon tyhjennysväli, jota anotaan kirjallisesti jätelautakunnalta. Biojätteen kuljetuksen taloyhtiöiltä ja omakotiasujalta, joka erilliskerää biojätteen, hoitaa Lassila & Tikanoja Oy.

Hyödynnettävät jätteet erillisiin jäteastioihin taloyhtiöissä

Taaja-asutusalueella asumisessa syntyvät hyötyjätteet on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin jäteastioihin. Lokakuun 2020 alusta voimaan tullut jätehuoltomääräys velvoittaa taloyhtiöt keräämään hyötyjätteet asuntojen määrän mukaan.

Taloyhtiöissä, joissa on 5-9 asuntoa, tulee olla erilliset keräysastiat seka- tai kuivajätteelle, biojätteelle ja kartonkipakkauksille. Taloyhtiöissä, joissa on 10 asuntoa tai enemmän, tulee olla edellisten lisäksi erilliset keräysastiat lasille ja pienmetallille.

Keräysreitin varrella sijaitsevat muut kiinteistöt voivat sopia hyötyjätteiden jätteenkuljetukseen liittymisestä Kiertokapula Oy:n tai jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Hyötyjätteet voi myös viedä itse, vaikka kauppareissulla, Rinki-ekopisteisiin. ”

Niistä löytyy jäteastiat esimerkiksi lasille, pienmetallille, kartongille ja paperille, osassa on myös jäteastia muoville”, muistuttaa Angervuori.

 

Tulossa taloyhtiöiden muovipakkausten erilliskeräys ja perusmaksu

Muovipakkausten erilliskeräys vähintään viiden asunnon taloyhtiöille tuli voimaan 1.1.2021 ja se alkaa viimeistään 31.5.2022.

”Kunta kilpailuttaa ensin kuljetusurakan, minkä jälkeen asiasta välitetään tietoa taloyhtiöille, joita keräys koskee. Näiden toimenpiteiden jälkeen muovipakkausten keräys sitten vasta käynnistyy”, sanoo Angervuori.

Kiertokapula ottaa käyttöön vuoden 2022 alusta jätehuollon perusmaksun, jolla katetaan jätteen vastaanottopaikkojen perustaminen ja ylläpito sekä jätelain mukaiset jätehuollon kiinteät kustannukset kuten jäteneuvonta ja ympäristökasvatustyö. Jätehuollon kiinteät kulut katetaan tällä hetkellä jäteastioiden tyhjennysmaksuista kertyvillä tuloilla. Osa näistä kuluista poistuu perusmaksun myötä jäteastian tyhjennyshinnasta. Useilla talouksilla jätehuollon vuosikustannukset pysyvät lähes samoina kuin ilman perusmaksuakin.

Perusmaksu on jaettu erilaisille kiinteistöille niiden tarvitsemien keskimääräisten palvelujen mukaan. Omakotiasukkailla syntyy esimerkiksi puutarhajätettä ja muita jatkossa ilmaiseksi vastaanotettavia jätteitä keskimäärin enemmän kuin taloyhtiöiden asukkailla. Perusmaksun suuruudeksi on tulossa pientaloille 32 e /vuosi, taloyhtiöille 22 e /huoneisto/vuosi ja vapaa-ajan asunnoille 16 e/vuosi.

Perusmaksun etuina ovat myös ilmaisten jätejakeiden vastaanotto Metsä-Tuomelassa. ”Perusmaksun myötä otetaan ilmaiseksi vastaan entisten kuuden ilmaisen jätejakeen lisäksi seita muita. Näitä ovat muun muassa haravointi- ja risujäte, renkaat, purkupuu sekä puhdas ja käsitelty puu”, tähdentää kunnan alueisännöitsijä Aino Angervuori.

Tarkempia tietoja jätehuoltomääräyksistä voi lukea Kolmenkierron verkkosivuilta löytyvästä tiivistelmästä (pdf).

Takaisin listaukseen