Ajankohtaista

Asuminen, Jätehuolto, Näin Nurmijärvi rakentuu blogi, Siistiksi

Jätehuollossa tapahtuu

7.1.2022

Jätehuollossa puhaltavat uudet tuulet, niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Uusi jätelaki astui Suomessa voimaan viime vuonna, ja sen tuomat suurimmat muutokset liittyvät pakkausjätteiden erilliskeräykseen. Paikallisesti jätehuollon kehitystyö on alkanut vuonna 2019, kun kunta liittyi Kiertokapulan osakaskunnaksi. Metsä-Tuomelan jäteasemaan on esimerkiksi investoitu noin 1,4 miljoonaa euroa, ja jätehuollon perusmaksu otettiin käyttöön vuoden alussa.

Jätehuollon perusmaksu

Jätehuollon perusmaksulla eli asuntokohtaisella vuosimaksulla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomia jätehuoltopalveluja ja jätehuollon viranomaistoimintaa. Perusmaksu kattaa 19 jätejakeen käsittelykustannukset, joten nämä jätteet ovat Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueelle tuotaessa kotitalouksille maksuttomia.

Maksuttomien jätejakeiden lisääntymiseen liittyy myös siirtyminen painoperusteisesta hinnoittelusta ns. tilavuusperusteiseen hinnoitteluun. Alueella asiointi sujuvoituu, kun suurinta osaa kotitalouksien jätekuormista ei tarvitse enää punnita.

Jätteenkuljetukset siirtyvät Kiertokapulalle – asukkaille muutoksia vuonna 2023

Seuraava suurempi asia nurmijärveläisten jätehuollossa on jätteenkuljetuksen siirtyminen Kiertokapulalle. Asukkaiden kannalta katsottuna vuosi 2022 on vielä ”siirtymäaikaa”, tehdään valmisteluja ja kartoituksia, kuten esimerkiksi elokuussa kysytään ja tarkastetaan kuntalaisten olemassa olevat jätehuollon palvelut ja yhteystiedot. Seka- ja biojätteiden sekä pakkausjakeiden urakat siirtyvät Kiertokapulan hoidettavaksi vasta ensi vuonna.

Jätteenkuljetusten järjestämisen vaiheet ja alustava aikataulu

Jätteenkuljetuksen siirtymisen järjestelyt sisältävät useita erilaisia osa-alueita, joista suurin osa tulee olla tehtynä ennen vuotta 2023. Alla alustavaa suunnitelmaa ja aikataulutusta siitä, miten jätteenkuljetuksen siirtyminen Kiertokapulalle tulee pikkuhiljaa tapahtumaan.

  • Markkinavuoropuhelu yritysten kanssa 11/2021–2/2022
  • Seka-/biojätteen kuljetusurakoiden tarjousvaihe ja hankintapäätös 2–3/2022
  • Pakkausjätteiden kuljetusurakoiden tarjousvaihe ja hankintapäätös 3–5/2022
  • Asiakasrekisterin valmistelu 4–5/2022
  • Asiakastiedotteet tulevasta palvelusta 8–9/2022 ja 12/2022–1/2023
  • Seka-/biojätteen kuljetusurakoiden aloitus 2–3/2023
  • Isännöitsijäkysely ja -tiedote pakkausjäteastioista kevät 2023
  • Pakkausjäteastiatoimitukset kiinteistöille ja pakkausjätteiden kuljetusurakoiden aloitus syksy 2023

Kiertokapulan artikkeli kokonaisuudessaan löytyy viikonloppuna postilaatikkoosi kolahtavasta Nurmijärven kunnan tiedotuslehdestä.

Tietoa jäteasioista Kiertokapulan verkkosivuilla.

Takaisin listaukseen