Ajankohtaista

Kaavoitus, Kaikki, Katu- ja tiesuunnitelmat, Kunnanhallitus

Ilvesvuoren logistiikkakeskuksen asemakaava etenee

29.3.2022

Kunnanhallitus hyväksyi eilen 28.3. Ilvesvuori pohjoinen II-asemakaavan muutosehdotuksen asettamisen nähtäville. Asemakaavaehdotuksessa valtaosa suunnittelualueesta on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, mikä mahdollistaa logistiikkatoimintojen sijoittamisen alueelle. Kaavaehdotus mahdollistaa myös suuren kallioon rakennettavan kausivaraston toteuttamisen, mikä pienentäisi merkittävästi ilmastopäästöjä tulevien vuosikymmenten aikana. Rakentamisen painopiste sijoittuu Kissanojan eteläpuolelle. Uusi Kissanojan ylittävä silta yhdistää alueen eri osat toisiinsa.

Kaava-aluetta on laajennettu luonnosvaiheesta länteen ja etelään, jotta liikenneratkaisuille voidaan varata riittävästi tilaa. Samanaikaisesti käynnissä on tiesuunnitelman laatiminen Siippoontielle ja Hämeenlinnantielle. Tiesuunnitelmaan sisältyvät muun muassa tieliittymät, linja-autopysäkit, alikulkukäytävät sekä tarvittavat jalankulun- ja pyöräilyn yhteydet. Tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin 22.3. pidetyssä yleisötilaisuudessa.

Asemakaavan muutosehdotus tulee nähtäville huhtikuussa. Yleisötilaisuus kaavasta järjestetään huhtikuun loppupuolella – ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan Nurmijärven Uutisissa sekä kunnan viestintäkanavissa myöhemmin.

Kunnanhallituksen esityslista 28.3.2022

 

Takaisin listaukseen