Ajankohtaista

Kaavoitus, Katu- ja tiesuunnitelmat, Kunnallistekniikka, Lautakunnat, Päätöksenteko, Yritykset

Ilvesvuoren katusuunnitelmaehdotukset hyväksyttiin – kunnallistekniikan rakentamista esitetään alkavaksi vuonna 2024

15.9.2023

Tekninen lautakunta hyväksyi eilen, 14.9.2023, Kirkonkylän asemakaava-alueelle Ilvesvuori pohjoinen II asemakaava-alueeseen liittyvät katusuunnitelmaehdotukset sekä suojaviher- ja lähivirkistysalueen suunnitelmaehdotuksen. Päätös mahdollistaa liittymien rakentamisen aloituksen. Kunnallistekniikan rakentamisen alkamisajankohdaksi esitetään ensi vuotta. Ensi vuoden määrärahoista päätetään tammikuussa 2024.

Hyväksytyt ehdotukset

Katusuunnitelmaehdotuksessa esitettiin Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueelle

  • Keskokatua maantien 130 Hämeenlinnantien suunnasta. Keskokadun varteen esitetään jalankulku- ja pyörätietä sekä linja-autopysäkkiyhteyttä.
  • Pirkkakatua maantien 1311 Siippoontien suunnasta.  Pirkkakadun liittymän läheisyyteen esitetään jalankulku- ja pyöräteitä sekä hulevesiallasta Ojamäentien läheisyyteen.
  • Ilvesvuorenkadun jalankulku- ja pyörätien poistamista Siippoontien liittymän läheisyydessä.

Suojaviheralueen (EV) ja lähivirkistysalueen (VL) suunnitelmassa esitettiin jalankulku- ja pyörätietä välille maantie 130 Hämeenlinnantie-maantie 1311 Helsingintie.

Katusuunnitelmaehdotukset sekä EV- ja VL-alueen suunnitelmaehdotus löytyvät liitetiedostoina teknisen lautakunnan 14.9.2023 kokouksen esityslistalta.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

  • Katu- ja EV- sekä VL-alueen suunnitelmat sekä MT130 ja MT1311 tiesuunnitelma tulee saada lainvoimaiseksi
  • Kunta on hakenut Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksentoteuttamissopimusta maanteiden parantamiseksi
  • Aletaan valmistella hankkeen urakkakyselyä

 

Takaisin listaukseen