Ajankohtaista

Ilmastotyö

Ilmastotyö etenee – ilmastotyöryhmän työpajoista kohti toimenpidesuunnitelmaa

3.3.2023

Kunta on sitoutunut olemaan hiilineutraali kunta vuoteen 2035 mennessä. Tavoitetta edistämään kuntaan perustettiin poikkihallinnollinen ilmastotyöryhmä, joka koordinoi ja edistää kunnan ilmastotyötä niin sopeutumisen kuin hillinnän osalta. Ilmastotyöryhmä on kartoittanut kolmessa Uudenmaan liiton vetämässä työpajassa ilmastotyön nykytilaa kunnassa, ideoinut keinoja ja suunnitellut konkreettisia toimenpiteitä, joista osaa aletaan toteuttamaan tänä vuonna. Ilmastotyö jatkuu toimenpidesuunnitelman ja ohjelman rakentamisella.

Ilmastotyöryhmän työpajoissa kartoitettiin nykytilaa, ideoitiin ja mallinnettiin

Ilmastotyöryhmä työsti ilmastoasioita kolmessa Uudenmaan liiton vetämässä työpajassa, tavoitteenaan vahvistaa kunnan ilmastotyön tekemistä.

Ensimmäisessä työpajassa tunnistettiin Nurmijärven ilmastotyön pyrkimyksiä ja nykyisiä toimia. Työpaja oli jaettu kolmeen osaan: tavoitteiden sanoittamiseen, nykyisten ilmastotoimien läpikäymiseen ja ilmastotyön aukkojen tunnistamiseen. Hiilineutraali Nurmijärvi vuonna 2035 saavuttamisen keinoja työpajassa tunnistettiin paljon. Monet keinoista ovat ainakin osittain jo käytössä, mutta olemassa on myös ilmastotyön aukkoja. Ratkaisuja kaivattiin etenkin ilmastotyön johtamiseen ja suunniteluun. Myös ilmastoviestintä, ilmastotietoisuus, ympäristökasvatus ja kestävä liikkuminen olivat aiheita, joihin haluttaisiin panostaa nykyistä enemmän.

Toinen työpaja keskittyi ideointiin – miten ilmastotyötä voisi lähteä edistämään kunnassa? Ideointia toteutettiin seitsemän eri teeman avulla, jotka pohjautuivat Uudenmaan kuntien ilmastotyön toimenpiteisiin. Lopputuloksena syntyi yli sata idean alkua, joita sitten arvioitiin vaikuttavuuden ja toteutettavuuden näkökulmista. Ideoista valittiin 20 parasta, jotka tulevat muun muassa pohja-aineistoksi Nurmijärven uudelle ilmasto- ja ympäristöohjelmalle.

Kolmannessa työpajassa mietittiin konkreettista ilmastotyön toteutusta, toimintamalleja ja rahoitusta. Ensin hahmoteltiin Nurmijärven ilmastotyön mallia. Pienryhmäkeskusteluissa korostettiin strategisuuden, priorisoinnin ja selkeän viestinnän tärkeyttä. Lopputuloksena oli ryhmäkohtaiset toimintamallikuvaukset, jotka ohjaavat pitkän aikavälin tekemistä. Lyhyen aikavälin tekemistä varten ilmastotyöryhmä rakensi vuosikellon tälle vuodelle. Lähitulevaisuuden pohtimisessa korostui se, että nykyisillä resursseilla on pärjättävä ja päätöksiä on tehtävä heti. Lopuksi mietittiin ilmastotyön rahoitusta tarkemmin.

Ilmastotyö jatkuu Nurmijärvellä toimenpidesuunnitelman ja ohjelman rakentamisella. Työpajoissa tuotetut materiaalit toimivat apuna tässä työssä.

Ilmastotyöryhmä

Kunnan ilmastotyöryhmä valmistelee kuntatasoisia ilmastotyön tavoitteita yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Työhön osallistuvat ja myös omalta osaltaan toteuttavat kunnan toimialat ja liikelaitokset, Nurmijärven Sähkö, Nurmijärven Kodit, kunnan palveluntuottajat sekä kuntalaiset, kunnassa toimivat yritykset, järjestöt ja muut toimijat.

Toimenpidesuunnitelmaa on alettu valmistelemaan työpajojen jälkeen. Lisäksi kunnalle laaditaan omat ilmastotyösäännöt, joissa määritellään yhteiset toimintatavat ja roolitukset toimialojen kesken. Kunnassa tullaan laatimaan myös uuden kuntastrategian myötä ympäristö- ja ilmasto-ohjelma.

Kunta toteuttaa edelleen ilmastotyössään energiatehokkuussopimuksen mukaisia toimia, KUUMA-kuntien yhteistyötä ja MAL-tavoitteita.

Takaisin listaukseen