Ajankohtaista

Liikenne

Herusissa asuinalueiden liikenneturvallisuutta parannetaan alentamalla nopeusrajoitusta

18.9.2023

Herusten asuinalueiden nopeusrajoituksen alentaminen 40:stä km/h 30:n km/h on käynnissä. Keskusta- ja asuinalueiden nopeusrajoituksen muuttaminen 30 km/h on yksi Nurmijärven turvallisen ja kestävän liikkumisen ohjelman toimenpiteistä. Kirkonkylällä ja Klaukkalassa 30 km/h rajoitus on ollut käytössä jo pidempään, Rajamäellä nopeusrajoitusta laskettiin elokuussa 2022.

Alueellista nopeusrajoitusta tehostetaan tiemerkinnöin

Nurmijärvellä taajamissa käytetään liikennemerkkejä nopeusrajoitusalue ja nopeusrajoitusalue päättyy. Alueen sisällä nopeusrajoitusta ei toisteta.

Nopeusrajoitusalueet voivat muodostua laajoiksi, jolloin kuljettajalla voi olla vaikeuksia hahmottaa voimassa olevaa nopeusrajoitusta. Kunta on päättänyt maalata ajorataan nopeusrajoitusmerkintöjä muistuttamaan voimassa olevasta nopeusrajoituksesta.

Liikenneturva kannustaa kuntia ottamaan käyttöön alhaisempia nopeusrajoituksia

Liikenneturva suosittelee 30 km/h nopeusrajoituksen käyttöä taajamassa alueilla, joissa liikkuu paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Liikenneturvan kyselyn mukaan 62 % vastaajista koki taajaman nopeusrajoituksen 30 km/ turvalliseksi.

Alla oleva kuva kertoo, miksi nopeutta kannattaa alentaa.

Nopeus ja reaktioajat ajattessa 30, 40 tai 50 km tunnissa.
Kuva: Liikenneturva
Takaisin listaukseen