Ajankohtaista

Joukkoliikenne, Kaavoitus, Katu- ja tiesuunnitelmat, Lautakunnat, Päätöksenteko, Yritykset

Heinoja II, Kaninlähteentien ja Kuonomäentien katusuunnitelmat hyväksytty

31.5.2024

Tekninen lautakunta hyväksyi 30.5.2024 kokouksessaan Ilvesvuori pohjoisen alueella sijaitsevan Kaninlähteentien ja Heinoja II alueen katusuunnitelmaehdotukset. Lisäksi hyväksyttiin katusuunnitelmaehdotus Kuonomäentien varteen sijoittuvalle linja-autojen kääntöpaikalle.

Kaninlähteentie Ilvesvuori pohjoisen alueella

Hyväksytyn katusuunnitelman mukaan Kaninlähteentie tullaan toteuttamaan asemakaavan mukaisesti välille Hämeenlinnantie (mt130) – Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon tontti. Kaninlähteentie korvaa nykyisen Aspinniituntien kyseisellä osuudella.

Katusuunnitelmaehdotus oli nähtävillä 24.4.-9.5.2024 välisen ajan, jonka aikana jätettiin kaksi muistutusta. Ensimmäisessä muistutuksessa todettiin, että katusuunnitelmaehdotuksesta puuttuu tukkirekalla ajettava kulkuyhteys yhdelle kiinteistölle. Katusuunnitelmaan lisättiin ajoneuvoliittymä rumpuineen, joka toteutetaan kadunrakentamisen yhteydessä.

Toinen muistutus liittyi sujuvaan polkupyöräilyyn. Muistutuksen antaja mainitsee, että polkupyörällä joutuu ylittämään ajoradan mutkitellen, mikä heikentää pyöräliikenteen sujuvuutta. Lisäksi kaksisuuntainen pyörätie on vain kadun toisella puolella, eikä esityksessä ole esitetty, miten kahdelle kiinteistölle pääsee ajamaan polkupyörällä. Risteyksiin on ehdotettu asennettavaksi madallettu reunatuki, joka on hyödyllinen näkövammaiselle, mutta haitallinen muille tienkäyttäjille.

Hyväksyttävään katusuunnitelmaan on lisätty liittymät jalankulku- ja pyörätieltä kolmen Kaninlähteentien pohjois-/itäpuolella olevan kiinteistön ajoneuvoliittymän kohdalle. Lisäksi reunatukijärjestelyjä on katusuunnitelmassa muutettu siten, että puolet toteutetaan madalletulla reunatuella ja puolet asfalttiluiskalla.

Heinoja II

Kirkonkylän asemakaava-alueelle Heinoja II asemakaava-alueeseen liittyvä katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 16.8.-14.9.2023.

Heinoja II asemakaava on saanut lainvoiman 22.4.2024, ja siitä ei ole jätetty muistutuksia nähtävillä oloaikana.

Nähtävillä olon jälkeen katusuunnitelmaehdotukseen on päivitetty hyväksytty asemakaava. Hyväksytyssä asemakaavassa on Pitkämäen katualueen leveys välillä Pihkanokantie-Pitkämäen kääntöpaikka muutettu 14 metristä 10,5 metriin.

Kuonomäentien varteen linja-auton kääntöpaikka

Tekninen lautakunta hyväksyi Kuonomäentien varteen rakennettavan linja-auton kääntöpaikan suunnitelmaehdotuksen.  Uusi kääntöpaikka mahdollistaa tiheämmän joukkoliikennetarjonnan muun muassa Lintumetsän ja Vanha-Klaukan asemakaava-alueiden asukkaille. Nykyisin Lepsämän suunnan linja-autot käyvät kääntymässä Lepsämänkaarella.

Suunnitelmaehdotus ja suunnitelman selostusosa oli julkisesti nähtävillä 24.4.-9.5.2024 välisen ajan, eikä nähtävillä oloaikana jätetty muistutuksia.

 

Teknisen lautakunnan 30.5.2024 esityslista

Takaisin listaukseen