Ajankohtaista

Kunnallistekniikka, Liikenne, Nurmijärven Vesi, Rakentaminen

Harjulassa alkaa ensi viikolla vesijohdon saneeraustyöt

27.9.2023

Nurmijärven Vesi alkaa saneeraamaan ensi viikolla vesijohtoa Klaukkalassa, Harjulan eteläisellä alueella Toukotien ja Palstakujan ympäristössä. Saneerauksella varmistetaan vedenjakelun toimivuutta alueella. Lisäksi rakennetaan uutta hulevesiviemäriä Jokipalstatien alueella. Kaivutyöt haittaavat jonkin verran liikenteen sujuvuutta. Haittoja pyritään vähentämään käyttämällä esimerkiksi ajosiltoja. Saneeraustyö on valmis huhtikuussa 2024.

Mitä tehdään, miksi tehdään ja milloin?

Saneerauskohde on valittu ja aikataulutettu vesihuoltolinjojen kriittisyyden, kunnon ja iän perusteella. Saneerausalueella olevat vesijohdot ovat noin 50 vuotta vanhoja. Vesihuollon saneerauksella varmistetaan vedenjakelun toimivuutta alueella.

Työt aloitetaan maanantaina 2.10.2023, ja töitä tehdään arkipäivisin klo 7–18 välisenä aikana. Urakka saadaan valmiiksi 30.4.2024 mennessä.

Saneeraustyö tehdään auki kaivamalla sekä suuntaporaamalla. Kaivutyöt tulevat aiheuttamaan haittaa liikenteen sujuvuudelle. Liikenteelle aiheutuva haitta minimoidaan käyttämällä esimerkiksi ajosiltoja.

Saneerauskohde on merkitty punaisella alla olevaan karttaan.

Kartta Harjulan alueesta Klaukkalassa.

Alueen kiinteistöjä on informoitu

Saneerausalueen kiinteistöille ja asukkaille järjestetty asukastilaisuus ja alkukatselmus kesällä 2023. Lisäksi jokaiselle käyttöpaikalle on jaettu kirjallinen tietopaketti asiasta.

Työt pyritään tekemään niin, että vanhat johdot ovat paineellisena ja käytössä urakan ajan.

Liitostöiden aikana joudutaan vedentulo kiinteistöille katkaisemaan hetkittäin. Suunnitelluista vesikatkoista tiedotetaan kiinteistöille etukäteen.  Vesikatkot ajoittuvat klo 8–16 väliselle ajalle. Äkillisistä vesikatkoista Nurmijärven Vesi tiedottaa internetsivuilla, sekä häiriötiedotepalvelun kautta.

Nurmijärven Vesi suosittelee tilaamaan vesihuollon häiriötiedotepalvelun osoitteesta: www.nurmijarvenvesi.fi. Tällöin asukas saa tiedon vesikatkoista matkapuhelimeensa tai sähköpostiin.

Nurmijärven Vesi pahoittelee liikenteelle ja kiinteistöille saneeraustöistä aiheutuvia haittoja.

Takaisin listaukseen