Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Liikenne, Päätöksenteko

Hallitus: Nurmijärvelle ei kunnallista pysäköinninvalvontaa

1.2.2022

Nurmijärven kunnanhallitus käsitteli maanantaina 31.1.2022, tulisiko kunnan järjestää pysäköinninvalvontaa Nurmijärvellä. Hallitus punnitsi asiaa ja päätyi tehtyjen selvitysten jälkeen päätökseen, ettei pysäköinninvalvonnan järjestäminen vaikuta kannattavalta eikä tarkoituksenmukaiselta Nurmijärven tapaisessa kolmen taajaman kunnassa.  

Kunnanhallitus tunnisti, että pysäköintivirheet kohdistuvat suurimmissa määrin tietyille asuinalueille, joissa pysäköintitilannetta voidaan ratkaista muun muassa pysäköintipaikkoja lisäämällä. Tämän suhteen kunnassa on jo ryhdytty toimenpiteisiin. Tämänkään valossa kunnanhallitus ei nähnyt tarpeelliseksi ja taloudellisesti perustelluksi aloittaa pysäköinninvalvontaa kunnan alueella tai esimerkiksi vain osassa kuntaa.

”Kävimme kunnanhallituksessa perinpohjaisen keskustelun asiasta ja tunnistamme ongelmapysäköinnistä aiheutuvat haitat ja vaikutukset liikenneturvallisuuteen. On syytä kuitenkin huomioida, että ongelmat keskittyvät muutamille alueille ja hallituksen mielestä ongelmiin tulee hakea ratkaisuja kyseisillä alueilla. Ei olisi rakentava tai taloudellisesti järkevä ratkaisu hakea ratkaisua sakottamalla kuntalaisia”, kunnanhallituksen puheenjohtaja Petri Vaulamo näkee. ”On erityisen tärkeää pitää huoli, ettei tulevaisuudessa vastaavia ongelmia pääse syntymään. Ja kunnassa onkin jo toimittu asian suhteen.”

Aloite pysäköinninvalvonnan selvittämiseen nousi kuntalaispalautteesta. Kunnassa on yksittäisiä alueita, mm. Klaukkalan Ropakkotie, joissa esiintyy ongelmapysäköintiä esimerkiksi kevyen liikenteen väylällä. Ilmoituksia virheellisistä pysäköinneistä tulee näiltä yksittäisiltä alueilta kuntaan säännöllisesti. Akuuttia varaa aiheuttavista pysäköinneistä on ohjattu olemaan yhteydessä hätäkeskukseen ja poliisiin. Hallitus näkee, että pysäköintiongelmat tulee korjata kohdennetusti ongelma-alueilla.

Toimenpiteitä pysäköintitilanteen parantamiseksi Ropakossa ja muualla Nurmijärvellä

Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti maaliskuussa 2020 Nurmijärven uudesta pysäköintipaikkanormista. Uuden normiston myötä maaliskuun 2020 jälkeen uusille erillispientaloalueille (AO) kaavoitetaan 2 autopaikkaa asuntoa kohden, rivitaloalueille (AR) 1,5 autopaikkaa asuntoa kohden ja asuinkerrostaloasuntoalueille (AK) 1 autopaikka 70 k-m2 kohden, mutta kuitenkin 1 autopaikka asuntoa kohden. Lisäksi AK-alueille tulee varata 1 vieraspysäköintipaikka 1000 k-m2 kohden. Maaliskuussa hyväksytty normisto parantaa pysäköintitilannetta uusilla asuinalueilla.

Huomattava osa kuntalaispalautteesta on liittynyt Ropakkotien ja Kiikkaistentien pysäköintiin.

Kunta on parantanut Ropakon alueen pysäköintitilannetta rakentamalla Ropakkotien varteen lisää kadunvarsipysäköintiä. Myös hidasteiden ja muiden liikenteellisten ratkaisujen mahdollisuutta suunnitellaan. Lisäksi Ropakkotien pysäköintialueen kaavamuutos on saanut lainvoiman. Ennen tämän toteuttamista arvioidaan, miten autopaikat Ali-Tilkan alueella riittävät, kun Tilkantie on viimeistelty. Kunta on kesän 2021 aikana toteuttanut pysäköintialueen ja kadunvarsipysäköintiä Tilkantielle. Myös Tilkankujalta tulee säännöllisin väliajoin palautetta pysäköintiin liittyen, mutta Tilkankujalla ei ole laajennusvaraa parkkipaikoille.

Niin ikään Ropakon alueella sijaitsevan Alitilantien kaavamuutos hyväksyttiin valtuustossa elokuussa 2021. Katusuunnitelma voidaan viedä hyväksyttäväksi, kun kaava on saanut lainvoiman. Suunnitelman avulla on mahdollista saada asukkaita haittaava pysäköinti järjestykseen Alitilantiellä ja Ropakkotiellä.

Kunnasta on otettu yhteyttä poliisiin useasti pysäköintirikkeisiin liittyen ja poliisi suorittaa Ropakon alueella pysäköinninvalvontaa resurssiensa mukaisesti.

Myös Klaukkalan Kiikkaistentieltä sekä Seurantieltä tulee kuntaan säännöllisin väliajoin palautetta kadunvarteen pysäköidyistä autoista. Kiikkaistentien pysäköintitilanteeseen liittyen kunta mahdollisesti teettää suunnitelman puistoalueen (VP) muuttamisesta pysäköintialueeksi. Kunnassa on selvityksessä myös keskustassa sijaitsevan Seurantien puistoalueen muuttaminen pysäköintialueeksi.

Kirkonkylän Krannilasta Vehnäpellontieltä ja Riihipellontieltä on tullut palautetta pysäköintiin liittyen. Kirkonkylän liityntäpysäköintialue sijaitsee kyseisten teiden vieressä.

Pysäköinninvalvonnan edellyttämät resurssit ja kustannukset kunnalle

Mikäli kunta olisi järjestänyt pysäköinninvalvonnan, olisi kunnan tullut asettaa kunnallinen pysäköinninvalvoja, jolla on oltava apunaan tarpeellinen määrä pysäköinnintarkastajia. Verrokkikunnissa kunnanlakimiehen työpanoksesta kuluisi arviolta 10 % pysäköinninvalvonnasta aiheutuvien tehtävien ja oikaisuvaatimusten käsittelyyn.

Kunnan olisi tullut perustaa myös vähintään yhden pysäköinnintarkastajan virka. Lisäksi pysäköinnintarkastajalla tulee olla sijainen. Kunnan olisi tullut hankkia pysäköintivirhemaksujen määräämiseksi sovellus, jonka hankinta-arvo olisi ollut vähintään 60 000 euroa neljälle vuodelle. Lisäksi tarvitaan työvälinehankintoja, kuten auto, puhelimet, mobiiliprintterit ja työvaatteet.

Kaiken kaikkiaan kustannukset pysäköinninvalvonnan järjestämisestä kunnalle olisivat olleet neljälle vuodelle laskettuna noin 268 000 euroa. Kustannukset olisi tullut kattaa pysäköintivirhemaksuilla ja maksullisesta pysäköinnistä. Pysäköintimaksun ollessa 40 euroa, tulisi virhemaksujen määrä olla noin 6700–7000 kpl neljän vuoden aikana, jotta pysäköinninvalvonnan kustannukset tulisi katettua.

 

Takaisin listaukseen