Ajankohtaista

Koulutus, Nuoriso, Opetus ja koulutus

Haku joustavan perusopetuksen luokalle syksyksi 2022 on alkanut

14.3.2022

Nurmijärven kunnassa on käynnissä 8.4. asti haku joustavan perusopetuksen luokalle.  JOPO-ryhmät on tarkoitettu Nurmijärven kunnan 8.-9.-luokkien oppilaille, joilla on vaara jäädä ilman peruskoulun päättötodistusta tai heillä on vaikeuksia suoriutua opinnoistaan mm. heikon koulumotivaation, alisuoriutumisen ja runsaiden poissaolojen takia. Klaukkalan JOPO-luokalle voivat hakea Klaukkalan alueen oppilaat (Isoniittu, Urheilupuisto ja Mäntysalo) ja Rajamäelle otetaan oppilaita Kirkonkylästä ja Rajamäeltä. Hakijat haastatellaan viikoilla 17 ja 18 ja valinnoista tiedotetaan toukokuussa. Lisätietoja hakemisesta saa JOPO-luokan työntekijöiltä ja oman koulun oppilashuollon henkilöstöltä. Hakulomakkeita saa oppilaan omasta koulusta ja kunnan kotisivuilta.

Joustava perusopetus tukee oppilasta toisen asteen koulutukseen siirtymisessä

Joustavan perusopetuksen tavoitteena on perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi, että nuori löytää motivaation koulunkäyntiin, saa omaa osaamistaan vastaavan peruskoulun päättötodistuksen, löytää oman alan ja jatko-opiskelupaikan sekä hankkii tiedot ja taidot, joilla pärjää jatko-opinnoissa ja elämässä.

Opetus järjestetään koulussa lähiopetuksena ja osaksi työpaikoilla sekä muissa oppimisympäristöissä ohjattuna opiskeluna. JOPO-luokalla keskeinen opiskelumuoto on työssäoppiminen. Sen jaksoihin kuuluu työpaikan työtehtävien lisäksi opetussuunnitelman mukaisia opiskelutehtäviä. Työssäoppimisten tavoitteena on tehdä työelämä tutuksi käytännön kokemuksen ja tiedon kautta.

JOPO-opiskelun Avoimet ovet maaliskuussa

Oppilaat sekä vanhemmat voivat tutustua JOPO-opiskeluun Avoimet ovet -päivänä ke 23.3. klo 12-18 sekä Urheilupuiston koulun että Seitsemän veljeksen koulun JOPO-luokilla.

Hei seiska- tai kasiluokkalainen, puristaako pulpetti?

“JOPO-luokassa saa äkkiä apua, kun pyytää. Kouluhommia joutuu kuitenkin tekemään aika paljon. Täällä on mukavan pieni ryhmä ja luokassa on paljon huumoria. ” sanoo ysiluokkalainen pitkänlinjan jopolainen eli kahdeksannen ja yhdeksännen luokan jopolla ollut oppilas.

“Mukavinta on ollut kaikki ne reissut ja työssäoppimisjaksot.” jatkaa toinen.

Vaikka koronapandemia on kurittanut myös mahdollisuuksia työpaikoilla oppimiseen, toivovat oppilaat kuitenkin niiden toteutuvan. Tyypillisesti Jopo-oppilas loistaakin työpaikalla. Jopolle haetaan oppilaita, joiden sosiaaliset taidot ja käytös mahdollistavat koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen.

Oppilaan mainitsemat mukavat reissut eli opintokäynnit ja leirikoulut ovat olennainen osa JOPO-toimintaa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa opiskelua. Kun oppilailta kysytään opintokäynneistä, saa saman vastauksen kuin yhdestä suusta, opintokäynnit ovat paras juttu Jopolla.

Rajamäen jopolaisen vanhemman mukaan Jopo on ”Ihan paras luokka, meidän perheen pelastus! Paljon tukea nuorelle.”  Toinen vanhempi taas suosittelee Jopo-luokkaa kaikille nuorille, joilla on haasteita oppimisen kanssa ja vaikea työskennellä ja oppia isossa ryhmässä tai luokassa. Hän suosittelee myös tutustumaan ja ottamaan selvää ja kyselemään rohkeasti, mikä on JOPO-luokka ja mitä se pitää sisällään. Hän toteaa, että nuoren kanssa kannattaa keskustella tästä vaihtoehdosta positiivisessa ja tsemppaavassa hengessä. Heidän nuorensa kohdalla jopo on ollut ihan paras ratkaisu, jonka perhe teki seiskaluokan keväällä.  Äidiltä putosi niin sanotusti kivi sydämeltä, kun oli niin kova huoli koulussa pärjäämisestä ja opinnoissa mukana pysymisestä.
Jopolla opiskellaan, opitaan, tsempataan, asetetaan tavoitteita ja mikä hienointa, jokaisella nuorella on yksilölliset, oman näköiset tavoitteet. Ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin kannattaa tutustua tähän vaihtoehtoon, kannustaa jopolaisen äiti.

Kenelle JOPO-opiskelu sopii?

Vaikka JOPO on pieni ryhmä, kyseessä ei kuitenkaan ole erityisluokka. JOPO-opiskelussa on tärkeää, että oppilaalla on syttynyt oma halu käydä koulua ja suorittaa peruskoulun viimeiset luokat hieman eri tavalla. Oma-aloitteisuus ja oikea asenne sekä koulutehtäviin että työssäoppimisiin ovat hyvän jopolaisen tunnusmerkkejä. Moni oppilas on kokenut hyvänä opiskelun samassa ryhmässä jokaisessa kouluaineessa.

Haku JOPO-luokille on 14.3. – 8.4.2022 klo 15. Hakemukset liitteineen tulee palauttaa sille koululle, josta paikkaa haetaan. Kaikki hakijat haastatellaan viikoilla 17 ja 18 siinä koulussa, johon oppilas hakee opiskelemaan.

Hakemuslomake JOPO-opiskeluun

Sähköisesti täytettävä ja tulostettava Word-hakemus >>

Tulostettava pdf-hakemus >>

 

Takaisin listaukseen