Ajankohtaista

Ilmastotyö, Rakentaminen, Tilakeskus, Yritykset

Energiansäästöviikolla kannustetaan kuntia energiatehokkuuteen

11.10.2021
Energiansäästöviikolla 11.–17.10. puhutaan energiankäytöstä, ja niistä lukuisista keinoista, joiden avulla voi saavuttaa säästöjä työpaikoilla, liikenteessä, kouluissa ja kotona. Kuinka käytämme energiaa järkevästi ja hillitsemme ilmastonmuutosta?

Energiansäästöviikko viettää tänä vuonna 25. juhlavuottaan ja kampanjaviikolla kannustetaan erityisesti kuntia ja yrityksiä tekemään sellaisia energiatekoja, jotka auttavat ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Miten kunta parantaa energiatehokkuuttaan? Millaisia palveluja Nurmijärven Sähkö tarjoaa asiakkailleen?

Kunta parantaa energiatehokkuuttaan

EU:n yhtenä ilmastotavoitteena vuoteen 2030 mennessä on energiatehokkuuden parantaminen. Siihen liittyvät vaatimukset ja velvoitteet tulevat kiristymään tulevaisuudessa. Suomessa energiatehokkuuden parantamista seurataan, ja sen parantamiseksi on tehty energiatehokkuussopimuksia useilla toimialoilla. Kunnissa, jotka ovat tehneet energiasopimuksen, asuu 73 % Suomen asukkaista. Nurmijärvi on yksi näistä 96 liittyneestä kunnasta.

Energiatehokkuustyö Nurmijärvellä on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista sisältäen niin investointeja, kulutuksen ja tekniikan seurantaa, poikkeamiin reagoimista, koulutusta kuin jokapäiväisten toimintatapojen kehittämistä. Kunta on mukana myös ekotukihenkilö-toiminnassa.

Nurmijärvellä energiatehokkuustoimenpiteet ovat tähän mennessä painottuneet ulkoalueiden ja kiinteistöjen valaistuksen muuttamiseen led-valaistukseksi. Lisäksi kiinteistöjen ilmanvaihdossa on hyödynnetty lämmöntalteenottoa ja energiatehokkaampia puhaltimia.

Uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelussa otetaan kunnassa määrärahojen puitteissa huomioon rakennusten energiatehokkuus ja pyritään mahdollisimman hyvään E-lukuun, sisäilmaterveellisyys huomioiden. Energiatehokkuutta parannetaan esimerkiksi juuri alkaneessa pääkirjaston saneerauksessa. Kohteen yläpohjan lämmöneristystä parannetaan, talotekniikka saneerataan nykyaikaiseksi ja energiatehokkaammaksi sekä vaihdetaan ikkunat ja ovet, jolloin lämmöneristys paranee.

Nurmijärven Sähkö myy sekä siirtää sähköä ja lämpöä

Nurmijärven Sähkö on Nurmijärven kunnan omistama energiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen sähköön ja kaukolämpöön liittyviä palveluja.  Yhtiö myy ja siirtää sähköä sekä lämpöä omistamissaan siirtoverkoissa. Se tuottaa myös lämpöä lähilämpökohteissa osalle kunnan haja-asutusalueella olevista kouluista ja päiväkodeista.

Nurmijärven Sähkön kaukolämpö tuotetaan keskitetysti lämpökeskuksissa ympäristöystävällisillä kotimaisilla biopolttoaineilla, kuten paikallisella puuhakkeella. Vuonna 2020 CO2 päästöt olivat 6 kg/MWh CO2. Kivihiilellä tuotetun lämmön päästöt ovat noin 260 kg/MWh, ja maalämmöllä noin 30 kg/MWh.

Nurmijärven Sähkö ei itse tuota sähköä, vaan se ostaa myymänsä sähkön pääosin sähköpörssistä. Yhtiö on myös mukana osaomistajana tuulivoimapuistoissa Haminassa ja Raahessa. Tuulivoimatuotannon omistajuutta pyritään lisäämään tulevaisuudessa. Asiakkaat voivat kilpailuttaa sähköenergian ja ostaa sähkönsä esimerkiksi tuulisähkönä, joka on vihreämpää sähköä kuin sähköpörssin kautta hankittu sekasähkö.

Energianeuvonnalla energiasäästöjä

Nurmijärven Sähkö tarjoaa sähkönmyynnin asiakkaille veloituksetta energianeuvontaa Nurmijärven sähkönsiirtoverkon alueella. Ilmaisia palveluita ovat energiankulutusneuvonta, sähkö- ja hybridiautojen latauskartoitus, lämpökameran tai sähkön kulutusmittareiden lainaus. Lisäksi tarjolla on maksullisia palveluita. Lisätietoa palveluista ja energianeuvonnasta Nurmijärven Sähkön verkkosivuilla.

Nurmijärven Sähkön palveluksessa on energianeuvoja, jolta saa apua energiansäästöön liittyvissä asioissa. Energianeuvojaan voi olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai sopia tapaamisen. Energianeuvoja tekee lisäksi katselmuksia, teknisiä analyyseja ja järjestää neuvonta- ja koulutustapahtumia. Tiedot ajankohtaisista tapahtumista Nurmijärven Sähkön verkkosivuilla.

 

Takaisin listaukseen