Nurmijärven blogi

Näin Nurmijärvi rakentuu

Näin Nurmijärvi rakentuu

Valkjärven koululle maalämpö

1.7.2021

Valkjärven koulu tuhoutui käyttökelvottomaksi tulipalossa lokakuun 2019 lopussa. Tulipalossa tuhoutui rakennusten lisäksi myös öljylämmitysjärjestelmä. Öljystä ollaan luopumassa vuoteen 2025 mennessä, viimeistään kuitenkin vuonna 2030, joten uutta öljylämmitysjärjestelmää ei tästä syystä Valkjärven koululle rakenneta. Uudeksi lämmitysjärjestelmäksi valikoitui maalämpö, onhan se ekologinen ja pitkässä juoksussa edullinen valinta. Lämpökentän poraukset on aloitettu 17.6. ja koulujen alkaessa elokuussa, lämpö ja lämminvesi tulevat Valkjärven koulun tontin kallioperästä.

Lämmitysjärjestelmien vertailun voitti maalämpö

Koulun lämmityksestä on tehty lähilämpösopimus, jonka mukaan kunta maksaa vain energiasta ja Nurmijärven Sähkö vastaa lämmitysjärjestelmän toiminnasta. Tästä syystä Nurmijärven Sähköllä on ollut suuri rooli pohdittaessa Valkjärven koulun uutta lämmitysjärjestelmää.

Kunnan kiinteistöistä pääosa on liitetty kaukolämpöön. Valkjärven koulua ei kuitenkaan ollut mahdollista liittää kaukolämpöön, koska se sijaitsee haja-asutusalueella. Valkjärven koulun muita lämmönlähdevaihtoehtoja olivat sähkö, vesi-ilmalämpöpumppu, maalämpö tai hake/pellettikattila.

Valkjärven koululle oli mahdollista valita maalämpö, koska rakennukset eivät ole pohjavesialueella ja tontin koko sekä kallioperä mahdollistivat riittävän maalämpökentän toteutuksen. Lämmitysjärjestelmän suunnittelutyön pohjaksi valittiinkin maalämpö, kun eri lämmitysmuotojen elinkaarilaskennan kautta vertailtiin eri järjestelmien elinkaarenaikaisia (noin 30 vuotta) kustannuksia.

Urakoitsijan valinnassa painoi paikallisuus ja kotimaisuus

Suunnittelutyö käynnistyi maalämpöjärjestelmän mitoitusten laskennalla, minkä jälkeen haettiin rakennusvalvonnasta porauslupa lämpökentälle.

Suunnittelija laati tarjouspyynnöt ja urakka kilpailutettiin Nurmijärven Sähkön toimesta.

Urakoitsijoiden valinnassa painotettiin paikallisuutta ja kotimaisuutta. Myös huollon ja kunnossapidon saatavuudella on iso merkitys, koska kyseessä on koulurakennus, jonka on aina pysyttävä toiminnassa koko lämmityskauden ajan.

Maalämpö järjestelmä tarvitsee toimiakseen sähköä, koska isot kompressorit pumppaavat lämpöä kalliosta. Nurmijärven Sähköverkko varmisti sähköverkon riittävyyden kohonevaan sähkön tarpeeseen.

Maalämpö rakentuu kesän aikana

Työmaalla tehtävät toimenpiteet ovat edenneet ripeästi. Tätä edesauttaa paljolti se, että projektin johto on Nurmijärven Sähkön kaukolämpöliiketoiminnan omien insinöörien hoidettavana.

Lämpökentän poraukset on aloitettu 17.6. ja poraukset saadaan tehtyä lähipäivinä. Lämpöpumppuja ja tekniikkaa asennetaan Nurmijärvellä valmistettuun konttiin Leppävirralla. Kontti tuodaan työmaalle valmiiden perustusten päälle ja tarvittavat kytkennät tehdään niin, että koulujen alkaessa lämpö ja lämminvesi tulevat koulun tontin kallioperästä.

Piha-alueiden rakenteita ja istutuksia tehdään viimeiseksi. Kun ne ovat valmiita, pääsevät opiskelijat ja tiloja käyttävät harrastajat nauttimaan toden teolla uudesta koulurakennuksesta, ja pienipäästöisestä lämmöstä.

 

Bloggaajana 

Jarmo Kauppi

energianeuvoja, Nurmijärven Sähkö Oy

Takaisin listaukseen

Blogi-kirjoituksia rakentamisesta, maankäytöstä, kaduista, virkistys- ja liikunta-alueista, ympäristöasioista, asumisesta ja liikenteestä. Blogin kirjoittajina kunnan työntekijät ja sidosryhmien edustajat.

Ilmakuva Nurmijärven kirkonkylästä.