Nurmijärven blogi

Näin Nurmijärvi rakentuu

Näin Nurmijärvi rakentuu

Tullaan tutuksi

26.8.2021

Kunnan tilakeskus huolehtii monista, kuntalaisille tärkeistä asioista. Tilakeskuksen tehtäviin kuuluu esimerkiksi investointien valmistelu, toimitilojen rakennuttaminen, kehittäminen ja vuokraus. Lisäksi tilakeskus huolehtii kiinteistöjen päivittäisestä kunnosta ja huollosta kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Tilakeskuksessa työskentelee 40 henkilöä – 17 kiinteistönhoitajaa, 11 toimialahenkilöä ja 12 korjausrakentamisen työntekijää, osaamista löytyy siis monelta sektorilta.

Olemme saaneet kesällä, kauan etsimämme tekijät toiminnan kannalta tärkeisiin tehtäviin – rakennuttajapäällikön ja ylläpitopäällikön. Mitä kaikkea heidän toimenkuvaansa kuuluu, ja miten työskentely Nurmijärvellä on lähtenyt käyntiin? Kysytäänpä suoraan heiltä, rakennuttajapäällikkö Pasi Kivelältä ja ylläpitopäällikkö Jarkko Sindalta.

Jarkko Sinda.
Ylläpitopäällikkö Jarkko Sinda
Pasi Kivelä heittää tikkaa.
Rakennuttajapäällikkö Pasi Kivelä

 

 

Milloin olet aloittanut työt kunnalla?

Pasi: Aloitin 2.8.2021

Jarkko: Loppukeväällä, tarkemmin 1.5.2021

Mikä sai sinut hakemaan Nurmijärven kunnalle töihin?

Pasi: Mielenkiintoinen työnkuva rakennuttamisen tehtävissä, jossa pääsen myös itse kehittymään vaativien hankkeiden parissa. Myös tilaajan puolella toimiminen kiinnosti. Olen aikaisemmassa työhistoriassani toiminut hankkeissa etupäässä toteuttajan edustajana.

Jarkko: Kyllähän se oli työtehtävien monipuolisuus ja kehittymismahdollisuudet, jotka herättivät kiinnostukseni ja saivat lähettämään hakemuksen.

Millaisia tehtäviä ja vastuualueita työhösi kuuluu? Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Pasi: Tehtävässäni johdan rakennuttamisyksikköä, vastaan toimitilojen rakennuttamisesta sekä toimin hankkeiden projektipäällikkönä. Tyypillinen työpäiväni on, tällä hetkellä, sisältänyt perehtymistä tulevien hankkeiden suunnitelmiin, aikatauluihin ja budjetteihin.

Jarkko: Vastuullani on kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapitotehtävät, esimiestehtävän lisäksi. Päivät ovat yleisesti ottaen kiireellisiä, ja menevät erilaisten vika-asioiden parissa ja asioiden kehittämisessä.

Millainen vaikutelma sinulla on syntynyt Nurmijärven kunnasta – alueena ja työnantajana?

Pasi: Nurmijärvi on mielenkiintoinen kasvava kunta pääkaupunkiseudun kupeessa. Väestönkasvu takaa sen, että kehittämistä ja rakentamista kunnassa riittää. Alkuvaikutelma Nurmijärvestä työnantajana on positiivinen. Työyhteisö on osaava ja ottanut minut, uuden työntekijän, tosi hyvin vastaan.

Jarkko: Positiivinen vaikutelma, täällä on tekemisen meininki ja työyhteisössä hyvä yhteishenki.

Millainen on oma tiimisi? Miten yhteistyö on käynnistynyt?

Pasi: Tiimissäni työskentelee viisi, oman alansa ammattilaista. Minun lisäkseni tiimissä on rakennuttajainsinööri Hemmo Saartoala, LVI-insinööri Niko Tamminen, toimistoinsinööri Jouni Kämppä ja sähköinsinööri Jukka Niemistö. Yhteistyö on käynnistynyt hyvin, olen perehtynyt lähinnä käynnissä oleviin projekteihin ja tuleviin projekteihin yhteistyössä oman tiimini kanssa. Omaan tehtävääni olen puolestani saanut perehdytystä tilakeskuksen päälliköltä Ville Könöseltä.

Jarkko: Suorassa alaisuudessa on tekninen isännöitsijä, kiinteistön työnjohtaja ja kunnossapidon työnjohtaja. Heidän lisäkseen tiimiimme kuuluvat kiinteistöhoitajat ja kunnossapidon työntekijät eli rakennus-, sähkö-, putki- ja kylmäasentajia.

Millaisia terveisiä haluat lähettää kuntalaisille?

Pasi: Tilakeskuksessa tehdään erinomaista työtä kunnan toimitilojen kehittämiseksi entistä paremmaksi, kuntalaisten parhaaksi.

Jarkko: Pidetään kunta siistinä ja hyvänä paikkana asua, jossa kaikki viihtyvät. Täällä työskennellään – teitä varten ja teidän hyväksi!

 

Bloggaajana

Jaana Solin, viestinnän asiantuntija

Takaisin listaukseen

Blogi-kirjoituksia rakentamisesta, maankäytöstä, kaduista, virkistys- ja liikunta-alueista, ympäristöasioista, asumisesta ja liikenteestä. Blogin kirjoittajina kunnan työntekijät ja sidosryhmien edustajat.

Ilmakuva Nurmijärven kirkonkylästä.