Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Olisiko teillä hetki aikaa lukemiselle?

11.9.2020

Maailman 15-24-vuotiaista 9 prosenttia ei osaa lukea. Aikuisista lukutaidottomia on jopa 15 prosenttia.

Lukutaidolla ja koulutuksella on maailmanlaajuisesti merkitystä erityisesti tyttöjen tulevaisuuden kannalta.

Suomessa lapset ja nuoret kuuluvat lukutaidossa maailman kärkikastiin, mutta tyttöjen ja poikien välillä on silti huomattava ero poikien tappioksi.

Kansainvälistä lukutaitopäivää vietettiin 8.9. Teemapäivää on vietetty 1966 alkaen, mutta tarve ei ole poistunut.

Tämä vuosi on Seitsemän veljeksen 150-vuotisjuhlavuosi, jonka yhteydessä Nurmijärven kunta on läpi vuoden nostanut esille lasten lukutaidon ja yleisen lukuinnon merkityksen. Romaanin perimmäisiä kysymyksiähän lopulta ovat yhteiskuntaan sopeutuminen sekä yhteiskunnan täysikelpoinen jäsenyys ja lukutaidon merkitys näiden saavuttamisessa.

Lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Lukutaito on avain parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lukutaito heijastuu kaikkeen kehitykseen ja maailman tilaan aina rauhasta demokratiaan.

Perinteisen lukutaidon rinnalla nousevat tänä päivänä esiin digitaalinen lukutaito, medialukutaito ja luetun ymmärtäminen. Aikamme haastaa kaikkia arkeemme liittyvää tekstiä tuottavia ja erityissanastoja käyttäviä tahoja, kuten muun muassa viranomaisia, lainsäätäjiä, mediaa, teollisuutta, tieteentekijöitä. Saatavilla olevan tietomäärän kasvu on lisännyt myös tekstien luettavuuden, selkeyden ja ymmärrettävyyden tarvetta.

Seitsemän veljeksen juhlavuoden kunniaksi haastan teidät pohtimaan ja ideoimaan:

Miten voisimme lisätä kiinnostusta lukemiseen? Miten voisimme innostaa lapsiamme ja nuoriamme kielen ja sanojen pariin? Miten tuottaisimme luettavampaa ja ymmärrettävämpää tekstiä? Miten madaltaisimme kynnystä siihen, että kaikki voisivat kokea täysivaltaista jäsenyyttä yhteiskunnassamme?

 

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä