Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Miten rokotusten ja rajoitusten ongelmia on ratkottu?

17.3.2021

Koronarokotusten eteneminen on herättänyt monenlaisia kysymyksiä ja hämmennystä – eikä ihme, ovathan nämä 11.1. alkaneet rokotusviikot olleet melkoista vuoristorataa.

Niin rokotussuunnitelmat kuin varausaikataulutkin sekä rokotusten ohjeistukset – muun muassa se, keitä milläkin rokotteella suositellaan rokotettavaksi – ovat eläneet matkanvarrella.

Ongelmien edessä ei kuitenkaan olla jääty toimettomiksi, vaan niitä on ratkottu yksi kerrallaan. Jatkossakin eteen väistämättä tulevat haasteet ratkaistaan.

Rokotusten ongelmat ovat pääsääntöisesti lähtöisin siitä, että rokotteita on ollut vaikea saada Suomeen. Ennakkotiedot toimituksista eivät ole pitäneet paikkaansa ja tehtyjä jakelusuunnitelmia on jouduttu muuttamaan moneen kertaan.

HUS Apteekki jakaa rokotteet alueellemme ja siellä on alkuvaiheessa tehty linjaus, jonka mukaisesti pääkaupunkiseudun suuriin kaupunkeihin on kohdennettu jakelusyistä Pfizer-BioNTechin rokotteet, jotka vaativat erittäin kylmää säilytystä ja joihin liittyy vaativa laimennusprosessi. Kehyskuntiin on puolestaan kohdennettu pääsääntöisesti Modernan ja AstraZenecan rokotetta.

Pahaksi onneksi toimitusongelmia on esiintynyt helmi-maaliskuussa enemmän Modernan ja nyt myös AstraZenecan osalta, mistä syystä kehyskuntien rokotusmäärät jäivät erityisesti ikäihmisten osalta pääkaupunkiseudusta jälkeen.

HUS Apteekkia lähestyttiin asiasta eri tahojen toimesta. Kuntajohtajat lähestyivät HUS:in johtoa, Keusoten johto neuvotteli HUS Apteekin suuntaan, Keusoten hallitus lähetti HUS Apteekille tiedustelun aiheesta ja Uudenmaan koronakoordinaatioryhmän kokouksessa kävimme asiasta neuvottelun. HUS Apteekki ryhtyikin heti toimiin tilanteen paikkaamiseksi ja alueelle on luvattu kohdentaa nyt myös Pfizer-BioNTechin rokotteita, jotta saamme alueen tilannetta kirittyä erityisesti ikäihmisten osalta.

Toinen kysymyksiä herättänyt asia on ollut se, onko Keusote toiminut alueen kuntien kesken tasapuolisesti. Tilastot näyttivät alussa, että Nurmijärven rokotusprosentti jäi muista kunnista jälkeen. Tämän jälkeen Keusotesta kerrottiin syyksi, että Nurmijärven väestötietojen toimittamisessa oli viive. Asia selvitettiin läpikotaisin.

Miksi Keusote ylipäätään tarvitsi väestötiedot kunnalta? Taustalla olivat jälleen rokotusten toimitusongelmat. Keusote avasi 1.2. puhelinajanvarauksen 85-vuotta täyttäneille, mutta varattavat ajat loppuivat puolessa päivässä. Kun rokotetoimituksista ei saatu varmuutta ja ennakkoarviot rokotemääristä eivät osoittautuneet paikkansapitäviksi, Keusote päätti palata kutsumenettelyyn.

Keusotelta puuttui väestörekisterikeskuksen yhteys, jota kautta he olisivat saaneet väestötiedot suoraan, minkä vuoksi kunnille lähetettiin ennakoiva tietopyyntö torstaina 4.2. tarvittavien väestötietojen saamiseksi. Sen pohjalta Nurmijärvellä ryhdyttiin viipymättä valmistelemaan väestötietojen luovutusta. Perjantaina 5.2. Keusotesta ilmoitettiin, että tietopyyntöä tullaan täydentämään lakiperusteiden osalta ja jäimme odottamaan täydennettyä tietopyyntöä. Väestötiedot kuitenkin kerättiin Nurmijärvellä jo tässä vaiheessa valmiiksi.

Tiistaiaamuna 16.2. Keusoten kanssa pidetyn kokouksen aikana selvisi, että Nurmijärven kunta ei ollut saanut täydennettyä tietopyyntöä. Kun asiaa selvitettiin, kävi ilmi, että täydennetty tietopyyntö oli jumittunut Keusoten kirjaamoon. Tietopyyntö saatiin kuntaan 16.2. puoliltapäivin ja tiedot toimitettiin vielä saman päivän aikana Keusotelle. Keskiviikkoaamusta 17.2. Keusote kuittasi vastaanottaneensa tiedot. Tietopyynnön liitteessä oli päivämääräksi merkitty 15.2, minkä perusteella arvelemme, että tietopyynnön olisi pitänyt tulla kuntaan päivää aikaisemmin kuin me sen saimme.

Asiasta käytiin keskustelua Keusoten kanssa sekä kuntajohdon neuvottelupöydissä, että Keusoten hallituksessa istuvien luottamushenkilöiden toimesta ja Keusote ilmoitti tasaavansa kuntien välisiä eroja rokotuskattavuudessa. Tällä hetkellä Nurmijärvi on noussut jumbosijalta Keusoten kuntien keskitasolle.

Kolmas hämmennystä herättänyt asia ovat olleet rajoitukset. Nurmijärven kunnan tartuntatautilain mukainen tartuntataudeista vastaava taho on Keusote, jonka suositusten mukaan kunta toimii. Toinen rajoituksia määrittelevä taho on aluehallintovirasto, jonka 26.2. antamat sulkumääräykset aiheuttivat hetkellisen epäselvyyden, kun Keusoten alueelta tilat suljettiin aluksi vain kahden kunnan alueella. Kunnassa ei jääty tässäkään tilanteessa odottelemaan, vaan soitin heti päätöksen saatuani AVIin lisäselvitysten saamiseksi. Kävi ilmi, että he ovat toimineet HUSin linjausten ja lain määräysten mukaisesti. Samaisena iltana pidimme vielä tilannekokouksen Keusoten ja kuntajohtajien kanssa ja olimme yhteyksissä HUSiin ja sosiaali- ja terveysministeriöön tilanteen ratkaisemiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriöllä oli kuitenkin erilainen ajatus lain tulkinnasta kuin AVIlla, minkä vuoksi ratkaisu vaati ensin korkeamman tason selvittelyä ja sittemmin uutta lakiesitystä.

Koronapandemia on vahvistanut ja selkeyttänyt kunnan, Keusoten sekä alueellisten toimijoiden prosesseja ja rooleja ja tiivistänyt yhteistyötä. Pandemian hoidossa tärkeimmät periaatteet Nurmijärvellä ovat ajantasainen tiedottaminen, avoimuus ja selkeys. Kehitämme jatkuvasti viestintäämme ja vuoropuheluamme kuntalaisten kanssa.

Taistelu pandemiaa vastaan jatkuu. Vaikka väsymys painaa varmasti meitä kaikkia, nyt ei ole aika antaa periksi! Koronapandemiasta selviäminen on meistä kaikista kiinni – tehdään kukin parhaamme. Vain yhdessä selviämme ja jaksamme!

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä