Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Miltä näyttää vuosi 2022 Nurmijärvellä

6.1.2022

Vuosi 2022 alkaa vauhdikkaasti aluevaaleilla. Yhteiskuntamme yksi merkittävimmistä käytännöntason muutoksista – eli sosiaali- ja terveyspalveluiden siirto itsenäiseksi hallintoyksikökseen, alkaa aluevaltuustojen valinnalla. Ennakkoäänestys alkaa 12.1. ja päättyy kotimaassa 18.1. Varsinainen vaalipäivä on 23.1. sunnuntai.

Nurmijärven kuntaan hyvinvointialueiden synty vaikuttaa myös monin tavoin. Muutos näkyy merkittävimmin kunnan taloudessa, kun kuntien verotuksesta leikataan noin 12,39 prosenttiyksikköä. Kunnalle jää verotuloista jäljelle siis vain noin yksi kolmannes ja sillä pitäisi selvitä jäljelle jäävistä tehtävistä, sekä jäljelle jäävistä veloista. Kunnalle jäävät omistukseen soten ja pelastustoimen vuokraamat kiinteistöt, mutta vuokrasopimusten jatkuvuuteen liittyy paljonkin epävarmuustekijöitä.

Kunnanvaltuuston työlistalla ensimmäisenä on strategiatyön loppuun saattaminen. Valtuusto hyväksyi joulukuun kokouksessaan lähtökohdat strategiatyölle ja tarkoitus on, että lopullinen versio hyväksyttäisiin maaliskuun valtuustossa. Strategian painopisteiden valintaan osallistetaan myös kuntalaisia ja sidosryhmiä alkuvuoden aikana.

Alkuvuonna päätöksentekoon tulevat myös mm. kunnan omistajapoliittiset linjaukset, sekä päätökset Nurmijärven Sähkön ja Vesiliikelaitoksen yhtiöjärjestelyistä, pysäköinninvalvonnan käyttöönotto.

Valtion suunnasta on hyvinvointialuemuutoksen rinnalla käynnistetty TE-palveluiden siirto kunnille, joka tulee toteutuessaan olemaan merkittävä muutos Nurmijärven kunnan toiminnoissa. Tarkoitus on, että palvelut siirtyisivät kunnille jo vuonna 2024, joten vuosi 2022 on tätä uudistusta koskevan lainsäädännön valmistelun osalta merkittävää ja työllistävää aikaa.

Työllistämiseen liittyvät asiat ovat muutoinkin Nurmijärven agendalla vuonna 2022. Teknisen johtajan jäädessä eläkkeelle, uuden henkilön haku tehtävään on käynnistynyt joulun pyhinä. Avoinna ovat myös liikunta- ja viheraluepäällikön, kirjastovirkailijan sekä useita varhaiskasvatuksen, sivistystoimen ja siivous- ja ateriapalveluiden tehtäviä. Kunnassa on myös akuutti pula kaavoittajista joiden osalta tehtäviä on tulossa auki heti alkuvuodesta.

Näyttää siltä, että Nurmijärvi-ilmiö on edelleen voimissaan ja väestönkasvu jatkuu tasaisena. Tontteja on tulossa myyntiin eri puolilta kuntaa ja myös yritysalueiden osalta on etsitty ratkaisuja, joilla päästään etenemään kysyntää vastaavasti.

Talouden isoa kuvaa päästään ratkomaan, kun valtion suunnasta saadaan selvyys hyvinvointialueratkaisun lopullisiin vaikutuksiin. Selvää on, että Nurmijärven kunnan taloudessa on tasapainotettavaa ja kertyneet investointipaineet, sekä valtion suunnasta tulevat lisätehtävät lisäävät entisestään painetta talouden suuntaviivojen linjaamiseen. Nurmijärvellä käynnistynyt kestävän kasvun ohjelmatyö, eli tuttavallisemmin NUUKA – ei siis tarkoita sitä, että leikkaamme kasvulta ja kehitykseltä siivet, vaan nimenomaan sitä, että teemme talouden tasapainotustoimia järkevästi ja siten, että mahdollistamme terveen kasvun.

Koronan osalta toive on, että vuoden lopussa voisimme jo todeta tilanteen asettuneen. Lasten rokotukset ja rokotuskattavuuden jatkuva lisääntyminen lisäävät vastustuskykyämme. Kannustankin kaikkia huolehtimaan osaltaan rokotukset kuntoon ja toimimaan vastuullisesti siten, että saisimme myös tämän alkuvuoden aallon taittumaan ja arjen jälleen vapaammaksi rajoituksista.

Hyvää alkanutta vuotta ja menestystä kaikille!

Yhteistyöterveisin, Outi

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä