Nurmijärven blogi

Ilmiöntekijät

Ilmiöntekijät

Miira – erityisopetuksen asiantuntija

24.11.2022

Miira“Polkuni tähän tehtävään on koostunut ketjusta sattumia, sopivia kohtaamisia ja tietoisia valintoja. Uraani on ohjannut ajatus siitä, että työhön käytettävä aika ja tekeminen on linjassa sen kanssa, mitä pidän arvokkaana.

Työskentelin ennen Nurmijärvelle tuloa luokanopettajana ja erityisopettajana Helsingissä. Kokeneemman kollegan kanssa tehty yhteistyö poiki ajatuksia ja pääsimme mukaan kaupunkitason opetuksen kehittämis- ja koulutustehtäviin.

Nurmijärvelle muutettuamme jatkoin erityisopettajana ja ohjauduin kunnan erityisopetusta kehittävän työryhmän jäseneksi. Tekeminen oli alkuun pienimuotoista, mutta perusopetuslain muutoksen myötä syntyi  tarve koordinoida erityisopetusta vahvemmin. Nurmijärvelle perustettiin erityisopetuksen asiantuntijan virka ja siinä tehtävässä olen nyt toiminut reilut kymmenen vuotta.

Tehtävänkuvani on täydentynyt ajan myötä. Siihen kuuluvat oppimisen ja koulunkäynnin tuen koordinointi lähtien yksittäisen oppilaan tuen suunnittelusta ja erityisen tuen päätöksistä henkilöstön tiedottamiseen, konsultointiin ja kouluttamiseen sekä erilaisten hankkeiden läpivientiin.

Koulutuspalveluiden johtotiimin lisäksi osallistun erilaisiin työryhmiin, joiden teemoina ovat muun muassa opiskelijahuolto sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.

Tehtäväkenttäni on siis hyvin laaja. Asiat kytkeytyvät kuitenkin kaikki toisiinsa ja  muodostavat luontevan kokonaisuuden. Pysyvien tukirakenteiden lisäksi olemme onnistuneet hankerahoituksen avulla palkkaamaan kentälle toimijoita, jotka jalkautuvat ketterästi siellä ilmeneviin tuen tarpeisiin. Oppilaiden tuen tarpeet ovat yhä moninaisemmat, ja toivonkin, että nämä “nopean toiminnan joukot” vakiintuisivat pysyväksi tuen muodoksi.

Koen työni merkityksellisenä ja mielekkäänä. Työn tulokset näkyvät monesti vasta viiveellä, mutta saan ilokseni todistaa usein lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyviä myönteisiä kehityskulkuja.

Tunnen onnistuneeni silloin, kun lapsen tai nuoren käsitys omasta itsestään oppijana ja yhteisön jäsenenä on vahvistunut, ja olemme löytäneet ratkaisun, joka on edesauttanut myönteisen oppimisen polun rakentumisessa.”

 

 

Takaisin listaukseen

Nurmijärven kunnassa työskentelee noin 1800 työntekijää. Eri ammattinimikkeitäkin on yli 200. #ilmiöntekijät-kampanja esittelee monipuolisesti Nurmijärven kunnan ammattilaisia.

Tutustu ilmiöntekijät-tarinoihin >>

Ilmiöntekijät