Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajan blogi 3.3.2023 – Osallistuva budjetointi tekee paluun – osallistu nyt!

3.3.2023

Osallistuvassa budjetoinnissa on nyt jaossa 25 000 euroa ideoille, joilla edistetään nurmijärveläisten parempaa arkea. Idean voi jättää kuka tahansa nurmijärveläinen yksityishenkilö tai yhteisö.

Onko sinulla tai yhteisölläsi idea, jonka haluaisitte toteuttaa?

Idean tulee edistää kuntastrategian vision, paremman arjen ilmiön, toteutumista teemojen Hyvinvoiva Nurmijärvi, Turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärvi tai Elinvoimaisten elinkeinojen Nurmijärvi kautta. Voit tutustua tarkemmin strategiaan täällä.

Jos idea sopii visioon, on huomioitava enää muutama seikka:

  • Idean toteutuksen tulee olla kunnan toimivallassa, eikä se saa olla ristiriidassa kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa.
  • Idean toteutus on kustannusten osalta kertaluonteinen, eikä sen toteuttamisesta aiheudu merkittäviä toistuvia henkilöstömenoja tai muita käyttötalousmenoja kunnalle seuraaville vuosille.
  • Idea on epäkaupallinen ja se toteuttaa yleishyödyllistä tarkoitusta.
  • Idea on toteutettavissa (pääsääntöisesti) saman vuoden aikana.
  • Idean toteuttajana toimii ehdottava taho tai kunta
  • Idea on uusi, eikä sen kaltainen toteutus ole saanut määrärahaa aiempina vuosina.
  • Idean kokonaiskustannukset on mahdollista arvioida ja ne mahtuvat osallistuvan budjetoinnin määrärahaan.

Jos edellä luetellut asiat ovat ok, jätä ideasi osallistuvan budjetoinnin eli OsBun ideahakuun sähköisesti Solmussa tai paperilla kirjastoissa, kirjastoautossa tai kunnanviraston asiakaspalvelupisteessä 15.2.-8.3. välisenä aikana.

Kun ideahaku on päättynyt 8.3, ideat arvioidaan ja niistä valitaan sopivat äänestykseen. Kunnan asiantuntijoista muodostettu raati arvioi ehdotukset ja ottaa tarvittaessa yhteyttä ehdottajaan idean sisällön ja toteutuksen osalta. Ideoita voidaan myös tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi samankaltaisen idean tai ideoiden kanssa ennen kuin se etenee äänestykseen.

Äänestys toteutetaan 30.3.-25.4.2023 välisenä aikana. Tulokset julkistetaan viikolla 18 ja ideoita on mahdollista päästä toteuttamaan viimeistään viikosta 22 alkaen.

Määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampi idea äänestystuloksen mukaisesti. Lähtökohtana on, että määrärahan saa se idea, joka on saanut eniten ääniä ja sen lisäksi järjestyksessä niin monta ideaa kuin määrärahalla on mahdollista toteuttaa. Jos äänestyksen jälkeen ollaan tilanteessa, jossa voittanut idea on toteuttavissa 5 000 eurolla ja toiseksi tullut 25 000 eurolla, käydään toiseksi tulleen toteutussuunnitelma ja kustannusarvio vielä läpi ja tutkitaan onnistuisiko toteutus kustannustehokkaammin.

Viranhaltijaraati tekee esityksen määrärahan saajasta/saajista äänestystulokseen pohjaten ja hallintojohtaja tekee muodollisen päätöksen.

Vielä ehtii ideoida ja osallistua!

Outi

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä