Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajan blogi 27.1.2023 – Nurmijärven ajankohtaiset löytyvät pian postilaatikosta!

27.1.2023

Vuoden ensimmäinen Nurmijärvi-lehti jaetaan koteihin alkavana viikonloppuna. Lehden teemana on hyvinvointi.

Vuoden alussa tapahtui kuntahistorian yksi suurimmista muu­toksista, kun sote-palvelut siirtyi­vät kuntien vastuulta hyvinvointialu­eille. Nurmijärvellä siirtymä oli monia muita kuntia selkeämpi, koska sote-pal­veluiden järjestämisestä ja tuottamises­ta on vastannut vuodesta 2019 alkaen Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymä Keusote. Uusi hyvinvointialue on voinut hypätä suoraan Keusoten saappaisiin ja toiminta jatkuu saumattomasti, jopa sa­malla tutulla nimellä. Keusoten hyvin­vointialue on nyt täysin itsenäinen, val­tion rahoittama ja kunnista riippumaton organisaatio, jossa on omat vaalit ja omat luottamushenkilöt. Nurmijärvi-lehdessä kuntalaisiamme tervehtii hyvinvointialueen johtaja Mikko Komulainen.

Nurmijärven kunnalle hyvinvointialue­uudistus tarkoittaa entistä enemmän taloudellisia haasteita. Kunnan talou­dellinen tilanne on muutoinkin kiris­tynyt lisääntyneiden palvelutarpeiden, investointipaineiden ja korkojen nousun seurauksena. Valtuusto on jo käynnis­tänyt työn talouden saattamiseksi tasa­painoon. Kevään aikana etsitään keino­ja löytää 9 miljoonan sopeutukset, jotta Nurmijärvi ei tulevaisuudessa ajaudu kriisikunnaksi.

Lapsivaltaisen kasvukunnan näkökul­masta näyttää, että hyvinvointialueuu­distuksen myötä tarvittaisiin uudis­tus myös valtionosuuksiin, jotta niissä huomioitaisiin paremmin kasvun ai­heuttamat kustannukset. Kunnille jää soten jälkeen edelleen paljon taloudel­lisia resursseja vaativia tehtäviä kou­lutuksen, varhaiskasvatuksen, kult­tuuri-, nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja hyvinvointipalveluiden, maankäytön ja suunnittelun, vesi- ja jätehuollon sekä ympäristöpalveluiden osalta. Toivottavasti nämä teemat nousevat esiin pian käynnistyvissä vaalikeskusteluissa. Lehden tästä numerosta löytyvät tiedot eduskuntavaalien 2023 äänestyspaikoista, kiertävästä äänestysbussista ja muista yksityiskohdista.

Kevään myötä pitenevien päivien ener­gia tulee tarpeeseen. Kestävän kasvun ohjelman lisäksi työn alla on muun mu­assa Kirkonkylän kehittäminen, kyliin rakentamisen helpottaminen, strategian jalkauttaminen, osallistava budjetointi ja niin edelleen. Pandemiavuosien jäl­keen arki ja palvelutkin pyörivät jälleen täysillä. Lehti tarjoaa muhkean paketin tietoa ajankohtaisista asioista, sekä tukun päivämääriä ja houkutuksia erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Nyt on aika aktivoitua!

Toivotaan, että sähköpulan riski pian helpottaa ja Ukrainan kriisiin löyty­vät ratkaisut. Kannustamme kuitenkin kaikkia osaltaan edelleen varautumaan sähköpulatilanteisiin. Ohjeet jaettiin koteihin kertaalleen ennen joulua ja tästä lehdestä ne löytyvät kertauksena.

Jos et malta odottaa postiluukun kolahtamista, lehden sisältö on luettavissa myös sähköisenä.

Antoisia lukuhetkiä!

Outi

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä