Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajan blogi 16.12.2023 – Mikä on Ohjaamo?

16.12.2023

Nurmijärven Ohjaamo-toiminta sai vuodelle 2024 rahoituksen yhdelle lisätyöntekijälle, mikä tarkoittaa, että jatkossa yhä useampi nuori voi saada helposti apua ja tukea siihen, että saa asiansa järjestykseen ja elämän suuntaviitat selville.

Mikä siis on Ohjaamo? Se on valtakunnallisesti tunnettu brändi, joka toimii isossa osassa kuntia alustana 16–29-vuotiaiden monialaisille palveluille. Ohjaamon perusajatus on toimia matalan kynnyksen, ”yhden luukun” palvelupisteenä, johon nuori voi tulla sellaisena kuin on. Ohjaamossa julkinen, yksityinen ja kolmas sektori yhdessä tarjoavat nuorille tietoa, neuvontaa, ohjausta ja palveluita. Toiminnan tavoitteena on tukea nuoria eteenpäin kohti koulutusta, työllistymistä ja omannäköistä elämää.

Nurmijärvellä vuodesta 2017 lähtien toiminut Ohjaamo toteuttaa monialaisen palvelupisteen ajatusta hyvällä fiiliksellä ja olemme saaneet verkostolta hyvää palautetta siitä, miten sujuvaa monialainen työ nuorten parissa on. Nurmijärvellä Ohjaamo-työtä tehdään nuorilähtöisellä työotteella. Ajatuksena on, että nuori voi kävellä Ohjaamon ovesta sisään minkä tahansa mieltä askarruttavan asian kanssa ja lähteä meiltä niin, että on saanut asiaansa eteenpäin ainakin yhden askeleen verran ja tietää mitä tehdä seuraavaksi.

Jotta kestävää koulutukseen, työelämään ja yhteiskuntaan kiinnittymistä voisi tapahtua, tarvitaan nuoren kokonaistilanteen kartoitusta, ratkaisuja terveyden ja elämänhallinnan haasteisiin sekä nuoren rohkaisua ja kannustamista uusien askelten ottamiseen. Joskus pieneltäkin tuntuvat asiat vaikuttavat nuoren halukkuuteen tai kykyyn hakeutua esimerkiksi työelämään. Tavoitteena on, että nuori kokee, ettei hänen tarvitse suoriutua elämän käänteistä yksin, vaan hänen apunaan on joukko rinnalla kulkevia ammattilaisia. Ohjaamon kautta nuoret pääsevät myös pitkäkestoisempaa työskentelyä vaativiin palveluihin, kuten TE-asiantuntijan, opintovalmentajan, aikuissosiaalityön, mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä nuorisopalveluiden etsivän nuorisotyön asiakkuuksiin.

Koulutukseen ja työllistymiseen liittyvässä hakemisessa autetaan nuoria monin tavoin:

  • Ohjaamo päivystää tiistaisin klo 13-16 Klaukkalassa, keskiviikkoisin klo 13-16 kirkonkylällä ja 11.1.2024 alkaen myös Rajamäellä joka toinen torstai klo 13-16. Päivystysaikana nuoret voivat tulla ovesta sisään walk-in-periaatteella. Nuori voi myös sopia tapaamisen tai hoitaa asiansa puhelimitse. Päivystyksissä nuorten kanssa tehdään tarvittaessa suunnitelmaa koulu- ja työmahdollisuuksien selvittämiseen. CV:n tekemisen tai päivittämisen tarpeessa olevat nuoret ohjataan Ohjaamon CV-pajaan. Tarjolla olevia paikkoja katsotaan yhdessä ja hakemuksia tehdään.
  • Vastauksena keväällä 2022 voimaan tulleen Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin mukanaan tuomaan työnhakuvelvoitteeseen Nurmijärven Ohjaamo käynnisti välittömästi nuorille työnhakupajat. Kerran kuussa pidettävästä työnhakupajasta lähtee TE-toimiston kautta massatekstiviesti kaikille kunnan työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneille alle 30-vuotiaille. Työnhakupajoissa TE-asiantuntija käy jokaisen nuoren kanssa läpi työllistymissuunnitelmaan liittyvät ajankohtaiset asiat, varmistaa että nuori on tietoinen työnhakuvelvoitteestaan ja mahdollisista tulevista tapaamisistaan, ja varaa tarvittaessa tapaamisajan. Lisäksi nuoria autetaan työpaikkojen etsimisessä ja hakemusten tekemisessä. Työnhakupajoissa on myös teemallisia infotilaisuuksia, esimerkkinä TE-palveluiden ja Keudan hakeutumispalveluiden yhteistyössä toteuttama oppisopimusinfo 5.12.2023. Työnhakupajoissa on vuonna 2023 käynyt 4–16 nuorta per kerta.
  • Keväisin järjestetään yhteishakupaja ja syksyksi on suunnitteilla erillinen jatko-ohjauspaja niille nuorille, jotka eivät päässeet yhteishaussa toivomiinsa koulutuksiin.
  • Lisäksi erilaisia työpajoja järjestetään ketterästi nuorten tarpeiden ja verkostosta nousevien ideoiden pohjalta.

Pidetään yhdessä huolta nuoristamme ja pistetään sanaa kiertämään niille, joille ohjaamo ei vielä ole tuttu.

Outi

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä