Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajan blogi 1.12.2023 – Valmiutta on ylläpidettävä

1.12.2023

Kun hyvinvointialueiden muodostumisen myötä organisaatiorakenteet ja vastuut ovat muuttuneet, on ollut tärkeää, että päivitämme prosessejamme kriisi- ja valmiustilanteiden varalta. Tärkeää on myös harjoitella, että prosessit toimivat.

Nurmijärven kunta osallistui tällä viikolla Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään UUSIMAA23-valmiusharjoitukseen. Kolmen päivän aikana osallistujia oli lähes tuhat henkilöä ja 50 alueella toimivaa organisaatiota. Harjoituksen tarkoituksena oli koota Uudenmaan alueen kunnat, hyvinvointialueet ja muut keskeiset turvallisuusviranomaiset ja -toimijat kehittämään yhteistoimintaa ja tilannetietoisuutta sekä väestönsuojelun valmiutta. Valmiusharjoitusten järjestäminen on yksi aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Tämä harjoitus oli ensimmäinen sen jälkeen, kun hyvinvointialueet ovat aloittaneet ja ensimmäinen harjoitus Suomen Natoon liittymisen jälkeen.

Vaikka erilaisia varautumistilanteita ja kriisejä onkin tosielämässä viimevuosina ollut yllin kyllin, on valmiustaitoja jatkuvasti ylläpidettävä suhteessa muuttuvaan maailmantilanteeseen, teknologiaan, toimintaympäristöihin jne.

Harjoituksen teemana oli tällä kerralla Uudenmaan viranomaisten, kuntien ja muiden alueellisten toimijoiden varautuminen kuvitteelliseen väestönsuojelutilanteeseen. Harjoituksen skenaariona oli kiristynyt kansainvälinen tilanne, jonka seurauksena yhteiskunnan turvallisuustilanne on heikentynyt, kriittisen infrastruktuurin toiminta on häiriintynyt ja sotilaallisen voimankäytön uhka on merkittävästi kasvanut.

Harjoitus toteutettiin työpöytäharjoituksena, AVI:n valmisteleman skenaarion pohjalta. Nurmijärvellä harjoitukseen osallistui aktiivivaiheessa kunnan johtoryhmä täydennettynä asiantuntijoilla eri toimialoilta, Nurmijärven vedestä, Aleksia liikelaitoksesta ja seurakunnasta. Harjoituksen aikana käytiin yhteisiä skenaarioita läpi Keusoten ja pelastuslaitoksen kanssa. Viimeisenä päivänä Nurmijärven harjoitusta tuli tarkkailemaan ja mentoroimaan Laurea amk:n projektiasiantuntija, joka tarjosi arvokkaita näkökulmia kehittämiseen.

Harjoitus onnistui hyvin. Tavoite eri toimintojen yhteistyön ja vastuiden selkeyttämisestä toteutui. Löysimme omasta toiminnastamme myös konkreettisia päivittämisen paikkoja ja saimme prosessejamme hiottua sujuvammiksi. Myös tilannetietoisuus eri organisaatioiden välillä parani.

Nurmijärven kunta ylläpitää turvallisuuteen liittyviä verkkosivuja, joilta löytyy tietoa mm. häiriötilanteisiin varautumiseksi, kuntalaisten omatoimiseksi varautumiseksi ja alueellisten valmiuskeskusten toiminnasta.

Pidetään yhdessä Nurmijärven turvallisuudesta ja valmiudesta huolta!

Outi

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä