Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Kuka tekee Nurmijärven?

17.1.2020

Kunnan syksyllä 2019 teettämä konsulttiselvitys palveluverkosta kirvoitti runsaasti keskustelua sekä kuntalaisten, päättäjien että henkilökunnan keskuudessa. Selvityksen pohjalta laaditun kyselyn kautta saatiin paljon hyödyllistä palautetta, joka nyt on huolellisesti analysoitu. Lämmin kiitos kaikille aktiivisuudestanne.

Palautteen pohjalta prosessia on muokattu muun muassa siten, että seuraavissa vaiheissa kuntalaisia kuullaan vahvemmin ja oppimisympäristöjä tarkastellaan laajemmin. Tarkoitus on, että keskusteluissa lähdettäisiin rohkeasti ideoimaan tulevaisuutta, nostettaisiin avoimesti esiin nykytilaan liittyviä haasteita, mutta ennen kaikkea mahdollisuuksia ja visioita siitä, miten kuntamme asukkaiden palvelut olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa.

Palvelut joihin katse pääasiallisesti keskitetään ovat varhaiskasvatus, sivistys, liikunta, kirjasto, kulttuuri ja vapaa-aika. Näiden palveluiden osalta halutaan nähdä myös kytköksiä ja kuntalaisten työpajoissa halutaan haastaa keskustelua siihen, miten eri palvelut voisivat nykyistä paremmin tukea toisiaan, muodostaa oppimisympäristöjä, kasvuympäristöjä, nykyistä toimivampia ja palvelevampia kokonaisuuksia jne.

Nykytilaa haastavat muun muassa muutokset väestörakenteessa, palvelusisällöissä, tekniikassa, kunnan taloudellisessa tilanteessa, lakisääteisissä velvoitteissa. Toimiva ja tarkoituksenmukainen palveluverkko on monella tavoin haastava harjoitus, senkin vuoksi, ettemme voi pysäyttää kelloja, vaan elämme jatkuvan muutoksen keskellä ja päätökset on tehtävä valistuneimpien arvioiden varassa. Vastuuttominta olisi kuitenkin tuudittautua siihen, että suuret muutokset eivät koske meitä. Oikeat valinnat voivat parhaimmillaan auttaa meitä kunnan kasvun ja kehityksen turvaamisessa.

Palveluverkkotyö on meidän kaikkien harjoitus. Me tehdään Nurmijärvi. Sitä ei tee konsultti. Sitä ei tee virkamies. Sitä ei tee myöskään yksikään päättäjä yksin. Nurmijärven teemme me kaikki yhdessä. Siksi on tärkeää, että myös sinä tulet mukaan eri vaiheissa prosessia.

Palveluverkkotyön prosessi on hahmoteltu aikajanalle seuraavasti:

Palveluverkkotyön aikataulu

Ensimmäinen osallistumisen vaihe alkaa helmikuussa, jolloin käynnistyvät Me tehdään Nurmijärvi –ideatyöpajat sekä kysely. Tarkoitus on, että jokainen saa mahdollisuuden osallistua parhaaksi katsomallaan tavalla.

Me tehdään Nurmijärvi -työpajojen aikataulu on:

  • to 6.2.klo 18-20 Arkadian yhteislyseossa (Lepsämäntie 15, Klaukkala),
  • ke 12.2. klo 18-20 Valtuustosalissa (Keskustie 2, Nurmijärvi) ja
  • to 13.2. klo 18-20 Rajamäen lukiolla (Keskusraitti 1, Rajamäki).

Asiaan on mahdollista ottaa kantaa myös kyselyssä 3.-16.2. kunnan kotisivuilla.

Maaliskuussa pyritään saamaan valmiiksi linjauksia, joiden pohjalta voidaan käynnistää varsinainen palveluverkkosuunnitelman laadinta. Vuoropuhelua jatketaan tiiviisti huhti-toukokuussa sekä kuntalaisten että henkilökunnan kanssa. Aikataulut täsmentyvät prosessin edetessä.

Uskon, että tässä on aineksia hyvään lopputulemaan – eikö niin? Sillä me tehdään Nurmijärvi!

 

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä