Nurmijärven blogi

Asiaa asiantuntijalta

Asiaa asiantuntijalta

Jäävätkö lapset ja nuoret sote-uudistuksen jalkoihin?

19.1.2023

Nuorissa on tulevaisuus! Mutta miltä se tulevaisuus näyttää? Tukeeko nykyinen valtionosuusjärjestelmämme riittävällä tavalla tulevaisuuden tekijöitä kasvattavia kuntia ja uhkaako sote-uudistus kohdentaa menoleikkurin isolla kädellä koulutukseen ja varhaiskasvatukseen?

Sote-uudistus ja hyvinvointialueiden käynnistyminen vuodenvaihteessa on saanut paljon palstatilaa. Syystäkin, onhan kyseessä valtava uudistus, joka vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin ja lukemattomiin työntekijöihin. Kasvavat palvelutarpeet ja niiden mukana nousevat sote-kustannukset, hoitojonot ja työntekijöiden saatavuus ovat asioita jotka kiinnostavat ja koskettavat monia.

Pienemmälle huomiolle ovat jääneet kunnat ja niiden rooli. Kunnat ovat yhtä suuren muutoksen edessä. Organisaatiot mukautuvat uuteen tehtäväkenttäänsä, johon sote- ja pelastustoimen palvelut eivät enää kuulu, jolloin varhaiskasvatus, koulutus ja muut lapsiperheiden palvelut muodostavat selvästi suurimman osuuden kuntien budjetista. Nurmijärvellä näiden palvelujen osuus on 78 %. Kunnissa keskitytään jatkossa maamme lapsien ja nuorten palvelujen lisäksi elinvoiman edellytysten luomiseen sekä rakennetun ympäristön ylläpitoon, rakentamiseen ja rakentamisen mahdollistamiseen.

Uutisista olemme viime päivinä saaneet lukea, että STM on esittänyt hyvinvointialueiden lisärahoitustarpeeksi 700 milj. euroa. Kunnissa seurataan nyt tarkasti valtion menokehyksen mahdollista laajentamista ja odotellaan milloin laajempi keskustelu valtiontalouden tasapainottamisesta käynnistyy. Kunnissa on suuri pelko siitä, että leikkaukset kohdistuvat vähemmälle huomiolle jääneisiin ja sote-kustannusten jälkeen kuntatalouden seuravaksi suurimpaan menoerään – lapsiperheiden peruspalveluihin. Uudistuksen myötä kunnissa aletaan enenevissä määrin käynnistää talouden tasapainotusohjelmia. Nurmijärvellä päätös tasapainotustyön käynnistämisestä tehtiin vuoden 2022 lopulla ja muutama päivä sitten uutisoitiin muun muassa Turun vastaavasta päätöksestä.

Suomen Kuvalehti nosti viime viikolla ilmestyneessä lehdessään kuntien uuden päätuotteen, lapset, ansaitusti kansijutukseen. Meillä Nurmijärvellä on ollut kunnia olla mukana tuomassa omia näkemyksiämme aiheeseen liittyen esille. Toiveemme onkin, että valtionosuusjärjestelmää uudistettaisiin huomioimaan paremmin kasvavia ja lapsivaltaisia kuntia, joiden investointipaineet lapsiperheiden palveluihin ovat huomattavat. Tämä olisi satsaus tulevaisuuteen.

Linkeissä lisätietoa:

👉 Suomen kuvalehden juttuun (kirjoittanut Eeva-Liisa Hynynen)
👉 Kunnanjohtajan blogiin, jossa käsitellään aihetta lisää

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnan talousjohtaja Erno Kontio

Takaisin listaukseen

Kunnan työntekijät, oman alansa asiantuntijat, eri toimialoiltamme  kirjoittavat blogikirjoituksia ajankohtaisista asioista.