Nurmijärven blogi

Ilmiöntekijät

Ilmiöntekijät

Eva – koulupsykologi

15.8.2019

Ilmiöntekijät-kampanja, koulupsykologi Eva

“Ihmisten ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen tarkkailu on äärimmäisen mielenkiintoista.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Koulupsykologina tehtäväni on edistää koululaisten hyvinvointia, koulunkäyntiä ja oppimista. Kehitän myös koko kouluyhteisön hyvinvointia ja teen yhteistyötä perheiden ja eri tahojen kanssa.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
Kohtaamiset ovat tässä työssä parhaita. Lapset ja nuoret suhtautuvat avoimesti, ja tärkeintä onkin yhteistyösuhteen rakentaminen. Turvalliselle, luotettavalle ja neutraalille aikuiselle saattaa joskus olla helpompi avautua kuin jollekin, joka on lähempänä. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Yleensä meitä lähestytään, kun on pulmia, kuten huolta mielialasta tai stressiä. Pohdimme syitä huolenaiheille ja etsimme apuvälineitä, joilla päästä eteenpäin. Pyrin nostamaan esiin lasten ja nuorten omat vahvuudet ja sitä kautta vahvistamaan heidän itsetuntoaan. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Välillä riittämättömyyden tunne vaivaa. Tukea tarvitsevia on paljon. Miten kaikille voi tarjota parasta mahdollista tukea? Työ on haastavaa ja on tärkeä pitää huolta omasta jaksamisesta.

Ilmiöntekijät-kampanja, koulupsykologi Eva⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Itselleni oman hevosen kanssa harrastaminen on tärkeä voimavara. Olen ratsastanut yhdeksänvuotiaasta asti. Kouluratsastus on kuin balettia hevosella. Siinä suhde hevoseen on kiehtova. Eläimen täytyy luottaa ihmiseen täysin. Kouluratsastus on esteettinen ja tarkkuutta vaativa laji. Omalle rauhalliselle luonteelleni tuntuu omalta.”

#nurmijärvionilmiö #ilmiöntekijät

Takaisin listaukseen

Nurmijärven kunnassa työskentelee noin 1800 työntekijää. Eri ammattinimikkeitäkin on yli 200. #ilmiöntekijät-kampanja esittelee monipuolisesti Nurmijärven kunnan ammattilaisia.

Tutustu ilmiöntekijät-tarinoihin >>

Ilmiöntekijät