Nurmijärven blogi

Näin Nurmijärvi rakentuu

Näin Nurmijärvi rakentuu

Auto parkkiin – mutta mihin?

17.4.2023

Kiinteistöt järjestävät lähtökohtaisesti tarvittavat pysäköintipaikat omille tonteilleen. Kaavamääräyksillä pyritään varmistamaan riittävä määrä parkkipaikkoja tonteille, mutta mitoitus ei aina ole riittävä. Silloin kiinteistön omistajan tulisi lisätä pysäköintipaikkoja omalle tontilleen.

Kadunvarsipysäköinti on tarkoitettu tilapäiseksi, esimerkiksi vieraspysäköinti, ei asukkaiden pitkäaikaiseen pysäköintiin. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta kadunvarsipysäköinti voidaan kieltää tai aikarajoittaa, esimerkiksi kadun kapeus, mäet tai mutkat voivat olla perusteita.

Kunta on toteuttanut avoimia pysäköintialueita ja pysäköintitaskuja ympäri kuntaa. Lisäksi joukkoliikenteen käyttäjille on tehty useita liityntäpysäköintialueita.

Tienvarteen ei aina voi pysäköidä, vaikka kieltomerkkiä ei olekaan

Tieliikennelain mukaan ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä. Tieliikennelaissa on lueteltu useita tapauksia, jolloin pysäköinti on kielletty ilman liikennemerkein osoitettua pysäköintikieltoa. Esimerkiksi mäen harjalla, näkyvyydeltään rajoittuneessa kaarteessa tai risteysalueella pysäköinti on aina kielletty.

Maastoliikennelaki kieltää moottorikäyttöisen ajoneuvojen pysäyttämisen tai pysäköinnin maastoon maa-alueelle ilman maanomistajan lupaa.

Pitkäaikainen kadunvarsipysäköinti haittaa kunnossapitoa

Katualuetta ei ole tarkoitettu moottorikäyttöisten ajoneuvojen tai peräkärryjen pitkäaikaiseen säilytykseen. Pitkäaikainen pysäköinti kadun varressa haittaa kunnossapitotöitä, kuten aurausta, hiekoitusta, hiekan poistoa ja nurmialueiden hoitoa.

Tien suuntaisesti, eikä viherkaistalle

Auto tulee pysäköidä tien suuntaisesti mahdollisimman lähelle tien reunaa, ei kuitenkaan viherkaistalle.

Viihtyisyyttä lisätään laittamalla kadun reunoille reunakiviä tai nurmi- ja istutusalueita. Kaikilla kunnan kaduilla ei ole reunakiveä, ajoneuvo tulee silti pysäköidä mahdollisimman lähelle asfaltin reunaa.

Liian lähelle asfaltin reunaa, asfaltoidun alueen ulkopuolelle tai viherkaistalle pysäköidyt ajoneuvot rikkovat rakenteita tai nurmetuksen, joiden korjaamisesta ja tasoittamisesta aiheutuu kunnalle lisäkustannuksia.

Kääntöpaikalla käännetään auto

Päättyvillä kaduilla on usein kääntöpaikka, joka on tarkoitettu vain ajoneuvon kääntämiseen. Osalle kääntöpaikoista kunta on lisännyt liikennemerkin pysäköintikieltoalue. Kaikilla kääntöpaikoilla ei erillistä kieltoa vielä ole, ja liikennemerkkien lisäämistä edistetään resurssien puitteissa.

Jokaisella oma tiensä

Jalankulku- ja pyöräteillä on moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty, katuverkon jalankulku- ja pyöräteillä on pääsääntöisesti myös mopoilu kielletty. Joissain tapauksissa jalankulku- ja pyörätiellä on sallittu tontille ajo, mutta pysäköinti on silti kielletty.

 

Bloggaajana

Jenny Rantamölö, liikennesuunnittelija

Takaisin listaukseen

Blogi-kirjoituksia rakentamisesta, maankäytöstä, kaduista, virkistys- ja liikunta-alueista, ympäristöasioista, asumisesta ja liikenteestä. Blogin kirjoittajina kunnan työntekijät ja sidosryhmien edustajat.

Ilmakuva Nurmijärven kirkonkylästä.