Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Asunnottomien yö nostaa esiin vaietun ilmiön

15.10.2021

Nurmijärvellä vietetään ensimmäistä kertaa asunnottomien yötä sunnuntaina 17.10. Mutta miksi asunnottomuuteen on tärkeä kiinnittää huomiota myös täällä, missä asunnottomien määrä on suhteessa väestömäärään vähäinen?

Siksi, että asunnottomuuden taustalla on usein monenlaisia tuen ja avun tarpeita. Sekä siksi, että perustuslainkin mukaan jokaisella on oikeus sosiaaliturvaan ja julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomuutta kokevien määrä laskee. Se ei ole sattumaa, sillä valtio, kunnat ja kansalaisjärjestöt ovat tehneet 1980-luvulta lähtien määrätietoisesti töitä asunnottomuuden vähentämiseksi. Suomessa asunnottomia on tällä hetkellä ARAn selvityksen mukaan noin 4 341 (ARA 2021).

Yli 60 prosenttia Suomen asunnottomuutta kokevista elää Etelä-Suomessa pääkaupunkiseudulla. Koska töitä on saatavilla eniten pääkaupunkiseudulla, muuttoliike suuntautuu sinne. Asunnottomuus keskittyy lisäksi muihin suuriin kasvukeskuksiin.

Suomalainen erityispiirre on myös se, että asuntokannasta valtaosa on omistusasuntoja, joihin kaikilla ei ole varaa. Myöskään asuntokannan rakenne ei vastaa ihmisten tarpeita. Erityisesti pääkaupunkiseudulla rakennetaan ihmisten tarpeisiin nähden liian kalliita ja suuria asuntoja.

Keusoten (Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Mäntsälä ja Pornainen) alueella asunnottomia on ARAn vuoden 2020 tilastojen mukaan 99 henkilöä. Nurmijärvellä asunnottomia oli tilastointihetkellä 15. Heistä yksinasuvia asunnottomia 11, pitkäaikaisasunnottomia 1, naisia 3 ja nuoria 3. Asunnottomia perheitä oli yksi ja asunnottomia pariskuntia yksi. Aran tilasto on poikkileikkaus yhdestä päivästä.

Nurmijärven kodit kertoo, että tänä vuonna heille on tullut tammi-syyskuussa 121 asuntohakemusta asunnottomuuden perusteella. Kiireellisiä asuntohakemuksia on ratkottu 54 kappaletta. Tiedossa on, että koronapandemia on lisännyt alueellamme taloudellista ahdinkoa ja myös se näkyy asunnottomuudessa.

Keusote vastaa asunnottomien asuttamisesta yhteistyössä kunnan kanssa. Aikuissosiaalitoimi tekee Nurmijärven kotien asumisneuvojien kanssa tiivistä yhteistyötä. Neuvonnan ja ohjauksen kautta autetaan löytämään ratkaisuja sekä henkilöiden omien verkostojen kautta, että tilapäismajoitusten ja muiden tarvittavien ratkaisujen löytämiseksi.

Nurmijärven alueella tilapäismajoituksen vaihtoehdot ovat vähäiset, mutta tilanteeseen on jo suunnitteilla parannuksia. Äkillisiin tilanteisiin majoitusta on tarjottu myös muualta kuin Nurmijärveltä. Katuasunnottomuutta ei Nurmijärvellä tällä hetkellä näyttäydy ja siihen pystyttäisiin puuttumaan välittömästi.

Ongelmat eivät kuitenkaan välttämättä ratkea seinien ja katon avulla. Asiakkaan palvelutarpeesta riippuen polut ovat erilaisia. Asunnottomuuden taustalla voi olla monenlaisia, usein elämänhallintaan liittyviä ongelmia, joita pyritään ratkomaan sosiaaliohjauksen ja tukihenkilötoiminnan avulla. Vuokranantajien kanssa tehdään myös tiivistä yhteistyötä, jotta sote-palveluihin saataisiin tietoja mahdollisimman aikaisin huoli-ilmoitusten kautta.

Kaikkia Keusoten kuntia tarkasteltaessa ei Nurmijärvellä asunnottomuus ole onneksi muodostunut suureksi ongelmaksi. Siitä on kiittäminen tiivistä verkostoyhteistyötä, jonka turvin on nopeasti pystytty tilanteessa jalkautumaan ja puuttumaan ongelmiin. Myös seurakunnan rooli diakoniatyön kautta tarjota tukea matalalla kynnyksellä mm. yhteisöruokailun keinoin on ollut tärkeä. Diakoniatyön ja järjestöjen kautta tulee myös herätteitä henkilöistä, jotka ehkä tulevat tarvitsemaan tukea.

Keusote on käynnistänyt kesäkuussa Nestori-hankkeen , jonka päätavoitteena on kehittää toimintamalli, jossa monialaisen yhteistyön ja sosiaalityön keinoin pystytään tarjoamaan tukea jo varhaisessa vaiheessa työikäisten 18-64 -vuotiaiden asiakkaiden erilaisiin asumisen ongelmatilanteisiin. Tarkoitus on erityisesti ennaltaehkäistä asunnottomuutta. Toisena keskeisenä tavoitteena hankkeessa on tavoittaa myös alueella oleskelevia asunnottomia tai asunnottomuuden uhan alla eläviä yksinäisiä, pariskuntia ja perheitä, jotka eivät vielä ole sosiaalihuollon palveluiden piirissä.

Asunnottomien yön tilaisuus järjestetään Klaukkalan kirkon pihalla klo 17-20. Tarjolla on mehua, makkaraa, puheenvuoroja, livemusiikkia ja hävikkiruoan jakoa. Tilaisuuden järjestävät Nurmijärven Seurakunta, A-kilta, Rajamäen Kyläyhdistys, Nurmijärven Kodit, Nurmijärven Ohjaamo ja Nurmijärven Klubitalo ja kunnan puolesta tilaisuuden avaa valtuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen. Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita!

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä