Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Apottiin vai ei – siitä päätetään pian Keusoten valtuustossa

6.3.2020

Kuumaakin kuumempi puheenaihe on tällä hetkellä Apotti. Ja kyseessä ei siis ole minkään sortin munkkiluostarin johtaja, vaan Sote-palveluissa käytettävä Asiakas- ja POTilasTIetojärjestelmä – eli tuttavallisemmin Apotti.

Apotin tavoitteena on, että sote-ammattilaiset saavat käyttäjäystävällisen työkalun, joka sujuvoittaa työtä ja ohjaa parhaisiin käytäntöihin.

Oy Apotti Ab on perustettu kuntien ja Husin yhteisestä tahdosta rakentaa sosiaali- ja terveydenhuollolle yhteinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Apottiin ovat tähän mennessä lähteneet mukaan HUS, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Tuusula ja Kerava. Apotti on käynnistynyt hankkeena vuonna 2012 ja ensimmäisenä järjestelmä on otettu käyttöön HUSin Peijaksen sairaalassa marraskuussa 2018.

Nyt on tullut hetki, jolloin myös meidän alueemme on tehtävä päätös siitä, olemmeko mukana vaiko emme. Ja kuka päätöksen sitten tekee? Koska sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto ja järjestämisvastuu on meillä ollut jo reilun vuoden Keusoten kuntayhtymällä, päätös liittymisestä tehdään siellä jäsenkuntien edustajien toimesta.

Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymän hallitus teki oman ratkaisunsa 3.3. pidetyssä hallituksen kokouksessa. Äänestyksen jälkeen hallitus päätyi esittämään valtuustolle, että se liittyy yhtiöön ja merkitsee 95 Oy Apotti Ab:n osaketta. Laskennallisesti kymmenen vuoden kustannusarvio Apotin hankinnalle on 120 miljoonaa euroa. Kuntaosuuksiksi jaettuna Nurmijärven osuudeksi tulee noin 26,8 miljoonaa.

Puhutaan melkoisesta investoinnista ja keskustelu on käynyt kuumana puolesta ja vastaan. Asiat, jotka ovat herättäneet huolta, ovat mm. liittyneet Apotin käyttöönotoissa esiintyneisiin haasteisiin ja järjestelmän ominaisuuksiin. Myös valtakunnallisen soteratkaisun epävarmuudet ovat vaikeuttaneet päätöstä.

Ongelma, johon Apotilla haetaan ratkaisua, on Keusoten kuntayhtymän nykyinen potilastietojärjestelmäkokonaisuus, joka kattaa kaikkiaan 16 erillistä pääjärjestelmää ja noin 100 ohjeisjärjestelmää. Järjestelmäkokonaisuus muodostaa merkittävän toiminnallisen haasteen henkilöstön joutuessa käyttämään useita päällekkäisiä järjestelmiä. Osa järjestelmistä on myös elinkaarensa päässä ja edellyttäisivät erillistä kilpailuttamista kokonaisuuden uusimiseksi.

Apotti-järjestelmään on liitetty noin 200 järjestelmää siten, että Apotti on niissä joko tietoa tuottavana tai vastaanottavana järjestelmänä. Esimerkiksi Kelan Kanta-palvelut, HUS laboratoriopalvelut, kuntien taloushallinnon palveluita jne. on kytketty Apotin kanssa yhteen toimiviksi.

Keusoten valtuusto kokoontuu 12.3. Viimeinen mahdollinen liittymispäivä Apottiin on nyt toteutetun kilpailutuksen puitteissa 21.4.2020.

Mitä enemmän Apottiin liittyy kuntia, sitä edullisemmaksi se itse kullekin kunnalle tulee. Mikäli esimerkiksi Espoo ja muut kiinnostuneet liittyvät Apottiin, on sillä arvioitu olevan 20-30% kustannuksia keventävä vaikutus.

Päätös ei ole helppo ja aikaikkuna on umpeutumassa pian. Tietoa on tällä hetkellä hyvin tarjolla ja tukevin infopaketti löytyy Keusoten hallituksen päätösesityksen ja sen liitteiden muodossa. Josko jollakulla herää ajatuksia päätöksentekoon liittyen, ratkaisevia ääniä käyttävien valtuutettujen yhteystiedot löytyvät helposti Keu-Soten sivuilta.

Apotti-järjestelmän logo

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä