Ajankohtaista

Kuntastrategia, Nurmijärvi-barometri, strategia

Barometri: Mitä tilastovuodelta 2022 voidaan odottaa? 

2.3.2022

Maaliskuun Nurmijärvi-barometri käynnistelee tilastovuotta 2022. Uusimman Nurmijärvi-barometrin mukaan Helsingin seudun kehyskuntien hyvä vire jatkuu myös uuden vuoden puolella. Toki julkaistujen väestötietojen osalta kulunut vuosi lasketaan vielä viikkoina, mutta tilastot piirtävät yhtenäistä kasvavaa käyrää vuodenvaihteen yli vuoden 2022 puolelle.

Mitä tilastovuodelta 2022 voidaan odottaa? Käynnistynyt vuosi pitää sisällään myös Nurmijärven pitkän aikavälin kehittämisen näkökulmasta merkittäviä tapahtumia. Kaikkien tuntemaa ilmiötä luotsataan jälleen tulevaisuuden osalta, kun valtuusto saa maaliskuussa päätettäväkseen kuntastrategian.

Monimuotoisia asumisratkaisuja

Uusien kotien valmistumisen osalta vuodesta 2022 on odotettavissa vilkasta. Osaltaan valmistuvien asuntojen määrää kasvattaa vuosien 2020 ja 2021 aikana aloitetut ja vuoden 2022 aikana valmistuvat isot hankkeet Klaukkalassa.

”Ali-Tilkassa valmistuu vuoden 2022 aikana useampi kohde. Alueelle valmistuu muun muassa asumisoikeusasuntoja, joita Nurmijärvelle ei ole hetkeen valmistunut, mutta joiden kysyntä on suurta”, erikoissuunnittelija Katriina Ahokas kertoo.

Kuluvan vuoden aikana odotetaan alkavan myös Vanha-Klaukan uuden asuinalueen kerrostalotonttien rakentuminen. ”Alue on uusi, niin sanotusti nollasta lähtevä ja rakennusliikkeet hakevat vetoapua muun muassa valtion tukemasta asuntotuotannosta. Mikäli hankesuunnitelmat toteutuvat käynnistyy alueella loppukesästä muun muassa aso-kohteen ja lyhyen korkotukikohteen rakentaminen. Molempien rahoitusmuotojen asunnot ovat olleet Klaukkalassa kysyttyjä”, Ahokas jatkaa.

Vuonna 2022 valmistunee myös merkittävä määrä korona-aikana aloitettuja omakotitaloja erityisesti Rajamäen Kylänpään alueelle. Kuluvan vuoden aikana omakotitalojen rakentamisen tahti kiihtyy myös Klaukkalassa Vanha-Klaukan uudella asuinalueella sekä Järvimaan alueella. Jo pelkästään keväällä 2022 Vanha-Klaukan asuinalueelle on tulossa haettavaksi 30 omakotitonttia.

Arki arvotetaan korkealle

Millaista elämää uusissa kodeissa sitten eletään? Nurmijärveläinen elämäntapa puhuttelee perheitä, jotka arvostavat ennen kaikkea kunnan yleistä lapsiperhemyönteisyyttä sekä ihan tavallista ihanaa arkea. Tämä näkyy kaikin puolin laadukkaiden palvelukokonaisuuksien sekä monipuolisien hyvinvointia edistävien aktiviteettimahdollisuuksien arvostuksessa. Kaikkien väestöryhmien osalta korkealle arvotetaan myös asuinympäristöjen turvallisuus, vehreys, rauhallisuus ja väljyys.

Tavallisen arjen ihanuuden ympärille rakentuu myös Nurmijärven kuntastrategian laadintatyö.

”Monesti kuulee neuvottavan, että kuntastrategialla pitäisi erottua kolmensadan kunnan joukossa olemalla erilainen vau-kunta. Mutta entä jos vau-efekti syntyykin arjesta itsestään?”, Ahokas pohtii strategiatyöstön pohjalta.

Huomisen Nurmijärveä linjataan tänään – maaliskuussa 2022 päätetään uudesta kuntastrategiasta

Noin vuosi sitten aloitettu ja paremman arjen ympärille rakennettu kunnan strategiatyö on loppusuoralla. Strategiatyö startattiin kevätkaudella 2021, jolloin piirrettiin kuvaa Nurmijärven toimintaympäristöstä ja tässä tapahtuneista ja tapahtuvista muutoksista. Myös Nurmijärvi-barometri valotti aihekokonaisuutta viime kesänä.

Alkuvuonna 2022 strategiatyö eteni käytännön tasolle, kun joulukuussa 2021 päätetyn vision saavuttamisen painopisteitä ja toimenpiteitä lähdetiin konkretisoimaan. Paremman arjen ilmiötä tavoitellaan Hyvinvoivan Nurmijärven, turvallisen ja monipuolisen asumisen Nurmijärven sekä elinvoimaisten elinkeinojen Nurmijärven teemakokonaisuuksien kautta.

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä korostaa yhteistyön merkitystä kuntastrategian laadinnassa.

”Vaikein osuus strategian laadinnassa on painopisteiden valinta ja erityisesti niiden karsiminen. Kunnalla on laaja joukko erilaisia tehtäviä ja rooleja kuntalaisten palveluiden, yhteisöllisyyden, elinvoiman ja ympäristön kehittäjänä. Strategiatyön aikana Nurmijärvelle tärkeiden painotusten muodostuminen on kuitenkin syntynyt jouhevasti ja hyvässä yhteistyössä”, Mäkelä kertoo.

Strategiatyön loppusuoralla kuntalaiset ja muut sidosryhmät pääsivät vielä kommentoimaan teemakokonaisuuksia ja näiden painotuksia.

”Kuntastrategia on kunnan ylimmän päättävän tahon eli valtuuston voimakkain työkalu kunnan toiminnan ohjaukseen. Tästä näkökulmasta on hienoa, että kuntalaiset ja muut sidosryhmät ovat olleet aktiivisia läpi strategiatyön”, hallintojohtaja Katja Vuorinen kiittelee.

Nurmijärven kunnan valtuuston on määrä päättää strategiasta 23.3.

Takaisin listaukseen