Ajankohtaista

Asuminen, Ilmastotyö, Jätehuolto, Siistiksi

Asukkaiden kierrätysmahdollisuudet paranevat

22.2.2022

Uusi jätelaki astui voimaan heinäkuussa 2021. Jätelain uudistus käynnisti tarpeen myös päivittää jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset. Jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan 27.1.2022 § 5 jätehuoltomääräysten luonnoksen. Asukkaita pyydetään kommentoimaan luonnosta Otakantaa.fi-palvelussa 9.3.2022 mennessä. Luonnokseen voi tutustua jätelautakunnan verkkosivuilla.

Kierrätystavoitteet tuovat uusia palveluja

Jätehuoltomääräysten tarkoitus on tarkentaa jätelakia alueelliset olot huomioiden. Nyt päivitettävien muutosten ytimessä on EU:n asettamat kierrätystavoitteet. Tavoitteena on Suomen kierrätysasteen nostaminen 55 prosenttiin vuonna 2025, 60 prosenttiin 2030 ja 65 prosenttiin 2035​. Uusi jätelaki antaa hyvät mahdollisuudet kierrätystavoitteiden saavuttamiseen. Määräysten päivitys laajentaa lasi-, kartonki- ja muovipakkausjätteen sekä pienmetallin erilliskeräystä alueella. Jatkossa Kiertokapula Oy tarjoaa edellä mainittujen hyötyjätteiden erilliskeräyspalvelua koko alueella, myös taajamien ulkopuolella. Taajamien ulkopuolella erilliskeräys on vapaaehtoista.

Muutosten myötä asukkaiden kierrätysmahdollisuudet paranevat entisestään. Erilliskeräys laajenee kaikkien hyötyjätteiden osalta taajamissa nyt pienempiinkin, yli 5 asunnon taloyhtiöihin. Nykyisissä määräyksissä laajemmat erilliskeräysvelvollisuudet koskevat vain kiinteistöjä, joilla on yli 10 asuntoa.

Tekeillä olevien muutosten pohjimmaisena ajatuksena siis on, että jo omalla kotikiinteistöllä voi lajitella jätteensä helpommin erilliskeräykseen sekajäteastian sijaan. Erilliskeräyksen laajentumisesta tiedotetaan vielä erikseen taloyhtiöitä ja pientalokiinteistöjä. Uudistuksen myötä kaikkien hyötyjätteiden kerääminen siirtyy kuntien omistamalle Kiertokapula Oy:lle.

Taajamiin kotikompostointi tai biojätteen erilliskeräys

Vuonna 2024 yli 5000 asukkaan taajamissa biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenisi määräysluonnoksen mukaan koskemaan myös omakotitaloja ja alle 5 asunnon taloyhtiöitä. Tällä hetkellä biojätettä kerätään erikseen pelkästään yli 5 asunnon kiinteistöillä. Vaihtoehdoksi biojätteen erilliskeräykselle käy myös kotikompostointi. Kartta keräysalueista löytyy Kiertokapulan verkkosivulta osiosta: Kiertokapula/ Jätteidenkuljetusten kilpailutukset.

Määräysluonnoksessa esitetään myös, että jos biojätteet erilliskerätään tuulettuvaan jäteastiaan, voi biojäteastian tyhjennysväliksi sopia neljä viikkoa. Tällä hetkellä biojäteastian tyhjennysväli voi olla pisimmillään kaksi viikkoa. Pidemmillä tyhjennysväleillä varaudutaan lisääntyvään biojätteen erilliskeräykseen.

Uudet jätehuoltomääräykset on tarkoitus saada voimaan kevään aikana. Nyt on hyvä hetki esittää oma mielipide otakantaa.fi-palvelussa.

 

Lisätietoa:

Veera Petäsnoro, jätehuoltosuunnittelija, p. 050 325 1445, veera.petasnoro@hameenlinna.fi

Martta Kantele, jätehuoltokoordinaattori, p. 050 308 9345, martta.kantele@hameenlinna.fi

Takaisin listaukseen