Ajankohtaista

Aleksia

Aleksia-liikelaitoksen yhteistoimintaneuvottelut päättyneet

17.6.2022

Aleksia-liikelaitoksessa on käyty yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat Aleksia-liikelaitoksen toiminnan sopeuttamistarpeita ja niistä johtuvaa organisaatiomuutosta.

Miksi Yt-neuvottelut käynnistettiin?

Yhteistoimintaneuvottelut jouduttiin käynnistämään vuonna 2022 Keusoten palveluverkkoon tehtyjen ratkaisujen (Toreenintalon päättyminen ja ruokapalvelun oston päättyminen Nurmilintuun) sekä hyvinvointialueuudistuksen myötä päättyvien palvelusopimusten vuoksi. Nurmijärven kunnanvaltuusto on helmikuussa (28.2.2022 § 15) vahvistanut Aleksiaa koskevat linjaukset. Tuleva hyvinvointialue ei voi jatkossa ostaa ruoka- ja siivouspalveluja Aleksia-liikelaitokselta. Toiminnan irtautumisella on merkittäviä vaikutuksia Aleksian toimintaan, talouteen ja henkilöstöön. Myös vuoden 2022 talousarviossa on todettu Aleksian talouden tasapainottamistarve.

Aleksia-liikelaitoksen taloudellinen tilanne, Keusoten ratkaisut ja hyvinvointialueen tuleminen edellyttävät Aleksian toiminnan sopeuttamista.

Keitä Yt-neuvottelut koskevat?

Yt-neuvottelujen piiriin kuuluivat kehittämis- ja tukiyksikössä, hallinnossa, Aleksian Padan tuotannonohjauksessa ja tiimivastaavien tehtävissä toimivat henkilöt. Sopeuttamistarve on alle 10 henkilötyövuotta. Organisaatiossa tapahtuvia eläköitymisiä hyödynnetään. Yhteistoimintaneuvottelun sopeuttamistarve ei koske muita aleksialaisia kuin edellä lueteltuja yksikköjä tai ammattiryhmiä.

Mitä muutoksia toteutetaan?

Organisaatiomuutos 1.8.2022 alkaen, jossa neljästä palvelualueesta muodostetaan kolme:

 • palveluesimiesten määrä vähenee: 1 palveluesimiehen tehtävä lakkautetaan, jää 3 palveluesimiestä
 • tiimivastaavien määrä vähenee: 2 tiimivastaavan tehtävää lakkautetaan, jää 6 tiimivastaavaa
 • sisäisten sijaisten määrä vähenee: 2 sisäisen sijaisen tehtävää lakkautetaan, jää 6 sisäistä sijaista

Sopeuttaminen, muutokset tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen:

 • palveluohjaajien määrä vähenee:
  • 1 ruokapalvelun palveluohjaajan tehtävä lakkautetaan, jää 1 ruokapalvelun palveluohjaaja
  • 1 siivouspalvelun palveluohjaajan tehtävä lakkautetaan, jää 1 siivouspalvelun palveluohjaaja
 • Aleksian Padan tuotannonohjaajien määrä vähenee:
  • järjestelmätehtävässä ollut 1 tuotannonohjaajan tehtävä lakkautetaan, jää 3 tuotannonohjaajaa (valmistus, erityisruokavaliot ja palvelukeittiöt)
 • toimistosihteerin tehtävä osa-aikaistetaan
 • lisäksi ruokapalveluasiantuntijan tehtävä lakkautetaan 1.11.2023 alkaen

Asianomaiset henkilöt ovat saaneet tiedon muutoksesta henkilökohtaisesti.

Mitä muutokset tarkoittavat käytännössä?

Kun sopeuttamistarpeen vuoksi työtehtäviä päättyy 31.12.2022 mennessä, Aleksia-liikelaitoksessa on tarjolla muuta työtä, jota tarjotaan irtisanomisen vaihtoehtona. Uudet tehtäväjärjestelyt suunnitellaan syksyn aikana.

Uudessa, 1.8. 2022 voimaan tulevassa organisaatiomuutoksessa palvelualueet on määritelty uudestaan. Palvelualuejaot ja nimet muuttuvat. Palvelualueen palveluesimies, tiimivastaava ja sisäinen sijainen voivat vaihtua.

Työntekijöille on tarjolla tukea näiden muutosten johdosta omalta esimieheltä, työsuojelusta ja työterveyshuollosta. Aleksialaisten työt jatkuvat kouluissa, päiväkodeissa ja muissa kohteissa normaalisti. Sopeuttamistoimet ovat koko Aleksialle ja etenkin henkilöille, joita ne henkilökohtaisesti koskevat, ikäviä mutta välttämättömiä.

Yhteistoimintaneuvottelut käytännössä

Yhteistoimintaneuvottelu perustui taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin edustuksellisena neuvotteluna pääluottamusmiesten kanssa. Yhteistoimintaneuvottelut pidettiin 16.5. ja 2.6. Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä olevalle henkilöstölle on pidetty infotilaisuuksia ja tuloksista on kerrottu henkilökohtaisesti henkilöille, joiden työtehtäviin sopeutustoimilla on vaikutusta.

Aleksialaisille järjestetään keskustelutilaisuuksia

Aleksian henkilöstölle järjestetään infotilaisuuksia kesä-elokuussa, joissa keskustellaan muutoksista ja voi esittää kysymyksiä. Näistä on tiedotettu tarkemmin aleksialaisia.

Takaisin listaukseen