Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Kunnanhallituksen 20.5.2024 kokouksen päätökset

20.5.2024

Nurmijärven kunnanhallituksen 20.5.2024 kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§75 Kehitys- ja keskusteluasiat

Kunnanhallitus keskusteli lisäksi:
valokuidun asennustöiden jälkihoidosta

§81 Päivitettyjen Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmien hyväksyminen

Käsittely

Asian käsittelyn aikana tehtiin kaksi muutosesitystä:

 1. Kunnanhallituksen jäsen Otto Suhonen teki seuraavan muutosesityksen Jenni Sandbergin kannattamana:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että asia palautetaan valmisteltavaksi.

Valmistelussa laaditaan kustannusarvio ja hankesuunnitelma vaihtoehdosta, jossa Nurmijärven yhteiskoulu (yläkoulu + lukio) sijoitetaan uudisrakennuksena Krannilaan. Valmistelutyö valmistuu tammikuuhun 2025 mennessä. Mikäli lisäselvitystä ei saada laadittua tässä aikataulussa, asia tuodaan valtuustolle tiedoksi.

Perustelut:

 • Tekninen lautakunta ja sivistyslautakunta ovat lausunnoissaan esittäneet uudisrakennusvaihtoehdon selvittämistä.
 • Nurmijärven yhteiskoulun laajennus- ja saneeraushankkeen investointikustannukset (39,7 M€) ovat miltei kaksinkertaistuneet alkuperäisestä hankesuunnitelmasta (21,9 M€)
 • Investointikustannuksen lisäksi laajennus- ja saneeraushankkeeseen liittyvät merkittävät väistötilakustannukset (5,4 M€). Uudisrakennusvaihtoehdossa väistötilojen hankinnalta rakentamisvaiheen vuoksi vältyttäisiin.
 • Laajennus- ja saneeraushankkeen kustannusarvio on noussut niin korkeaksi, että laajennus- ja saneeraushankkeen väistötilakustannukset huomioiden samalla tai mahdollisesti jopa edullisemmalla kokonaiskustannuksella voisi olla mahdollista toteuttaa toiselle tontille Nurmijärven yhteiskoulu uudisrakennuksena, jolloin se voitaisiin rakentaa ilman Nurmijärven yhteiskoulun tontin rajoitteita.
 • Uudisrakennuksen sijoittuminen Krannilan liikuntapuistoon loisi synergiaetuja liikuntamahdollisuuksien ja pysäköintialueiden osalta.
 • Laajennus ja saneeraushankkeen kustannukseksi on arvioitu 2896 €/brm2 (ei sisällä väistötilakustannuksia). Klaukkalan minipalveluverkon valmistelussa uudisrakennuksena toteutettujen koulujen rakentamiskustannukseksi on arvioitu noin 2950 €/brm2.
 • Laajennus- ja saneeraushankkeen toteuttamisen jälkeen Nurmijärven yhteiskoulun laajuus olisi 13 726 brm2. Jos hanke toteutettaisiin uudisrakennuksena, olisi tätä laajuutta sen mahdollista tiivistää suunnittelussa. Esimerkiksi vuonna 2021 valmistuneen vajaan tuhannen oppilaan Keravanjoen monitoimitalon laajuus on 10900 brm2
 • Nykyisen Nurmijärven yhtenäiskoulun tontin arvon on arvioitu olevan 2,3–2,45 M€. Uudisrakennusvaihtoehdossa se saataisiin muuhun käyttöön.
 • Nurmijärven yhteiskoulun tontin koko on aiheuttanut laajennus- ja saneeraushankkeen suunnittelulle huomattavia haasteita. Alueelle on hyvin haastavaa toteuttaa riittäviä pysäköinti- ja piha-alueita.
 • Laajennus- ja saneeraushankkeessa nykyisen Nurmijärven yhteiskoulun nykyisistä osista hyödynnettäisiin osat Askola ja Mikkola. Vuonna 2007 valmistuneessa Askolassa on jouduttu tekemään sisäilmakorjauksia. Mikkola on rakennettu vuonna 1991 ja sen peruskorjaus valmistui 2022. Näiden tilojen tekninen kunto ei ole täysin selvä, ja niiden varaan rakentuva laajennusrakentaminen sisältää riskejä.

 

2. Kunnanhallituksen varajäsen Joona Suomi teki seuraavan muutosesityksen Jouni Maijalan, Maiju Tapiolinnan ja Kalle Mustosen kannattamina:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että asia palautetaan valmisteltavaksi lisäselvityksiä varten.

Valmistelussa selvitetään Arkadian yhteislyseon halukkuus ja mahdollisuus laajentaa toimintaansa lisäoppilasmäärällä, joka vastaa viime vuosien aikaista kunnallisessa lukiossa olleiden oppilaiden määrää. Vaihtoehdossa kunta ei itse jatkossa järjestäisi lukiokoulutusta. Valmistelussa selvitetään toteutusvaihtoehtoja, niiden kustannuksia, rahoitusosuuksia, mahdollisia muita oleellisia tekijöitä sekä laaditaan hankesuunnitelma. Valmistelun etenemisestä tiedotetaan kunnanhallitusta ja selvityksen valmistuessa se tuodaan kunnanhallitukselle tammikuun 2025 aikana. Mikäli näiden lopputuloksena selvityksen vaihtoehto on toteutuskelpoinen ja kokonaiskustannuksiltaan arvioiden hyväksyttävä, päätetään jatkovalmistelusta (muun muassa vaikutustenarvioinnit) erikseen kunnanhallituksessa.

Perustelut:

 • Nurmijärven yhteiskoulun laajennus- ja saneeraushankkeen investointikustannukset (39,7 M€) ovat miltei kaksinkertaistuneet alkuperäisestä hankesuunnitelmasta (21,9 M€)
 • Investointikustannuksen lisäksi laajennus- ja saneeraushankkeeseen liittyvät merkittävät väistötilakustannukset (5,4 M€). Mikäli lukiotoiminta siirtyisi Arkadian yhteislyseolle, väistötilakustannuksilta vältyttäisiin.
 • Mikäli lukion tiloja ei tarvitse rakentaa Nurmijärven yhteiskoulun nykyiselle tontille, helpottaa se tontin kokoon liittyviä haasteita ja kustannuksia todennäköisesti muun muassa rakenteellisen pysäköinnin osalta.
 • Valmistelussa selvitettävä vaihtoehto saattaa olla investointien kokonaiskustannuksiltaan nykyistä suunnitelmaa edullisempi.
 • Vaihtoehdon toteutuessa Arkadian yhteislyseon laajentaminen palvelisi kaikkia kunnassa opiskelevia lukiolaisia, sillä suuremman yksikön on mahdollisuus tarjota monipuolisemmin kursseja. Oppilasmäärän ja kapasiteetin lisääntyessä Arkadian sisäänpääsyyn edellytetty todistuksien keskiarvon alaraja laskisi nykyisestä, joten nykyisin kunnallisessa lukiossa opiskelevien oppilaiden keskiarvotasollakin pääsisi jatkossa Arkadiaan.

Keskustelun kuluessa Otto Suhonen ja Joona Suomi vetivät omat muutosesityksensä pois. Otto Suhonen ja Joona Suomi tekivät yhteisen muutosesityksen.

 

3. Otto Suhonen ja Joona Suomi tekivät yhteisen muutosesityksen Maiju Tapiolinnan, Kimmo Pirkkalan, Jouni Maijalan ja Kalle Mustosen kannattamina seuraavasti:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että asia palautetaan valmisteltavaksi.

Valmistelussa:

 • laaditaan kustannusarvio ja hankesuunnitelma vaihtoehdosta, jossa Nurmijärven yhteiskoulu (yläkoulu + lukio) sijoitetaan uudisrakennuksena Krannilaan. Mikäli lisäselvitystä ei saada laadittua tässä aikataulussa, asia tuodaan valtuustolle tiedoksi. Mikäli Krannilan tontti ei ole kustannustehokkaasti toteutuskelpoinen ja uudisrakennukselle löytyy Kirkonkylältä jokin muu toteuttamiskelpoinen paikka, voidaan myös tätä tarkastella.
 • selvitetään Arkadian yhteislyseon halukkuus ja mahdollisuus laajentaa toimintaansa lisäoppilasmäärällä, joka vastaa viime vuosien aikaista kunnallisessa lukiossa olleiden oppilaiden määrää. Vaihtoehdossa kunta ei itse jatkossa järjestäisi lukiokoulutusta. Valmistelussa selvitetään toteutusvaihtoehtoja, niiden kustannuksia, rahoitusosuuksia, mahdollisia muita oleellisia tekijöitä sekä laaditaan hankesuunnitelma.

 

Mikäli kokonaisuuden toteuttamiseksi löytyy jokin muu kustannustehokas ja kokonaisuutena toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, tuodaan ne kunnanhallitukselle tiedoksi.

Valmistelun etenemisestä tiedotetaan kunnanhallitusta. Selvityksen valmistumisen tavoiteaikataulu on kevääseen 2025 mennessä, jolloin se tuodaan poliittiseen päätöksentekoon.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että lisäselvityksiin myönnetään vuoden 2024 talousarvioon 100 000 € lisämääräraha ympäristötoimialan käyttötalouteen.

Koska pohjaesityksestä oli tehty poikkeava muutosesitys ja asiasta ei voitu olla yksimielisiä, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen seuraavasti:

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI = Suhosen ja Suomen yhteinen muutosesitys

 

Äänestyksen tulos:

JAA = 0

EI = 8 (Maijala, Mustonen, Pirkkala, Raekannas, Suhonen, Tapiolinna, Suomi, Räty)

VAITI = 3 (Hägg, Niinimäki, Sandberg)

 

Äänestyksen tuloksena kunnanhallitus hyväksyi Suhosen ja Suomen yhteisen muutosesityksen.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että asia palautetaan valmisteltavaksi.

Valmistelussa:

 • laaditaan kustannusarvio ja hankesuunnitelma vaihtoehdosta, jossa Nurmijärven yhteiskoulu (yläkoulu + lukio) sijoitetaan uudisrakennuksena Krannilaan. Mikäli lisäselvitystä ei saada laadittua tässä aikataulussa, asia tuodaan valtuustolle tiedoksi. Mikäli Krannilan tontti ei ole kustannustehokkaasti toteutuskelpoinen ja uudisrakennukselle löytyy Kirkonkylältä jokin muu toteuttamiskelpoinen paikka, voidaan myös tätä tarkastella.
 • selvitetään Arkadian yhteislyseon halukkuus ja mahdollisuus laajentaa toimintaansa lisäoppilasmäärällä, joka vastaa viime vuosien aikaista kunnallisessa lukiossa olleiden oppilaiden määrää. Vaihtoehdossa kunta ei itse jatkossa järjestäisi lukiokoulutusta. Valmistelussa selvitetään toteutusvaihtoehtoja, niiden kustannuksia, rahoitusosuuksia, mahdollisia muita oleellisia tekijöitä sekä laaditaan hankesuunnitelma.

 

Mikäli kokonaisuuden toteuttamiseksi löytyy jokin muu kustannustehokas ja kokonaisuutena toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, tuodaan ne kunnanhallitukselle tiedoksi.

Valmistelun etenemisestä tiedotetaan kunnanhallitusta. Selvityksen valmistumisen tavoiteaikataulu on kevääseen 2025 mennessä, jolloin se tuodaan poliittiseen päätöksentekoon.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että lisäselvityksiin myönnetään vuoden 2024 talousarvioon 100 000 € lisämääräraha ympäristötoimialan käyttötalouteen.

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 28.5.2024. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen