Oppilaskuljetusten hankinta

Hankinnan kohteena olevilla oppilaskuljetuksilla tarkoitetaan perusopetuslain mukaisia kuljetuksia niille oppilaille, jotka perusopetuslain ja/tai Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti ovat oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen ja joiden ei ole mahdollista käyttää julkista joukkoliikennettä koulumatkoihinsa.

Tarjoukset tulee toimittaa 3.4.2018 klo 12:00 mennessä.

Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät osoitteesta: Tarjouspalvelu.fi